SNV vanaf 2016 onafhankelijk van overheidssubsidie

Door: op 14 november 2011 E-mail dit artikel | Print dit artikel


Ontwikkelingsorganisatie SNV krijgt aanzienlijk minder overheidssubsidie. Vrijdag werd bekend dat de organisatie tot 2015 op 124 miljoen euro minder aan overheidssteun moet rekenen. Het is geen verrassende bezuiniging  volgens SNV. De organisatie zal vanaf 2016 geheel zelf voor financiering moeten zorgen.’ Het is
eigenlijk wel een gezonde ontwikkeling’, vindt Directeur Allert van den Ham.

Staatssecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking snijdt 124 miljoen uit de totale SNV-subsidie. De organisatie krijgt tot 2015 670 miljoen euro aan overheidssteun in plaats van de ingeplande 795 miljoen. Dit schreef Knapen afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De overheidsfinanciering wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd. In 2012 kan de organisatie nog op 70 miljoen rekenen, maar over drie jaar is dit bedrag teruggebracht naar 55 miljoen. De subsidieverlaging is onderdeel van de algehele bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zoals eerder in het Regeerakkoord werd vastgelegd.

Geen verrassing
De bezuiniging komt niet als een verrassing voor SNV. De organisatie had de bezuiniging aan zien komen en had regelmatig overleg gehad met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien past subsidieverlaging bij het streven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de organisatie vanaf 2016 onafhankelijk te maken van overheidssubsidie. Directeur Allert van den Ham laat weten daar alle vertrouwen in te hebben: ‘Bij de medewerkers is een enorme motivatie om te laten zien wat we waard zijn’.

SNV ziet deze onafhankelijkheid als een nieuw tijdperk met meer vrijheid. Het is de bedoeling dat de organisatie na 2015 programmasubsidies van ambassades en themadirecties gaat binnenhalen. Volgens Van den Ham is daarvoor een cultuuromslag nodig. ‘We gaan veel bedrijfsmatiger denken en werken. Onze toekomstige financiering is echt afhankelijk van onze prestaties. Maar dat vind ik eigenlijk een gezonde ontwikkeling,’ aldus Van den Ham. Knapen heeft afgesproken met de organisatie dat er een transitieplan komt. Dit moet SNV ondersteunen bij het aantrekken van fondsen en het hanteren van een kosten-effectieve werkwijze.  Uiteindelijk hoopt de ontwikkelingsorganisatie met gespreide financiële steun een onafhankelijker beleid uit te voeren.

Nieuwe koers
SNV schuwt het uiteindelijke stopzetten van overheidsfinanciering dus niet. Volgens de organisatie trekt SNV dankzij haar jarenlange ervaring veel internationale donoren aan. Bovendien past de inhoudelijke koers bij het streven van het kabinet om het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking  te betrekken. ‘Hierdoor is de SNV goed gepositioneerd’, zegt SNV-hoofd communicatie Else Scholte. Ondanks het chaotische afgelopen jaar, gaat de organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Vorig jaar heeft ons imago een stevige deuk gehad. Maar er is veel veranderd. We hebben een nieuwe Raad van Bestuur en kiezen voor een soberdere koers’, aldus Elsa Scholte.

Controle
In zijn brief schrijft Knapen dat de vertrekpremie van 134.600 die voormalig directeur Dirk Elsen bij zijn afscheid  meekreeg, is ingerekend in de bezuiniging. ‘We hebben het te accepteren’, aldus Scholte. Knapens constatering van twee onregelmatigheden over aanbestedingen die niet aan het ministerie zijn gemeld, zijn volgens de SNV correct. ‘Beide punten kloppen en we waren ervan op de hoogte’, meldt Scholte. Het gaat om opdrachten die de SNV op basis van Europese wetgeving bij het Ministerie had moeten melden, gezien het bijbehorende budget. Volgens SNV heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ingezien dat het hier niet om nalatigheid of eigen gewin ging.

Tot slot heeft de ontwikkelingsorganisatie naar aanleiding van de kritiek die de organisatie afgelopen jaar kreeg, verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo heeft de organisatie de procedures voor onkostenvergoeding en aanbestedingen aangescherpt. Ook heeft het een klokkenluidersregeling en een gedragscode opgesteld. Dit laatste moet zorgen dat SNV-medewerkers zorgvuldig omgaan met de organisatiemiddelen en macht. De organisatie hoopt hiermee interne fraude en onrechtmatigheden in de toekomst direct aan de kaak te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

4 reacties op “SNV vanaf 2016 onafhankelijk van overheidssubsidie

  1. Misschien een domme vraag, maar als SNV minder directe subsidie krijgt van de Nederlandse overheid, maar na 2015 meer geld binnen gaat halen via “programmasubsidies van ambassades en themadirecties”, dan is de organisatie toch niet onafhankelijk van overheidssubsidies, maar komt het uit een ander budget op het ministerie?

  2. De SNV heeft heel wat ‘business development officers’ ingehuurd de laatste jaren. Het zou inderdaad aanbeveling genieten, zeker gezien SNV in deze crisisperiode nog steeds zwaar afhankelijk is van overheidssubsidie, om alles op alles te zetten en hun pijlen massaal te richten op meer private organisaties (Gates, Rockefeller etc) en de grote multinationals zoals Philips meer te betrekken bij hun doelstellingen. Zoals Knapen al meldde: “alles wordt vloeibaar in tijden van crisis’ en het zou ook zo maar kunnen dat het niet blijft bij die korting van Euro 124 miljoen. Regeren is vooruitzien!

  3. Beste Stefan, In zekere zin heb je natuurlijk gelijk, maar het verkrijgen van fondsen via aanbestedingen en inschrijvingen op programmasubsidies en ambassadegelden, creëert toch een andere – minder afhankelijke – relatie dan directe – core – subsidie. Er is dan meer sprake van een marktwerking. Bovendien zullen we – zoals Anneke ook al aangeeft – uit veel meer bronnen dan alleen de Nederlandse onze inkomsten moeten gaan halen. Dat gaat langzaam, maar wel gestaag. We merken dat we voor buitenlandse fondsen en overheden een aantrekkelijke partner zijn. Op dit moment haalt SNV al zo’n 20 miljoen uit niet-Nederlandse bronnen. Dat aandeel zal de komende jaren flink moeten toenemen.

  4. Dus SNV heeft Euro 20 miljoen binnengehaald over een periode van zo’n 5 jaar. De core subsidie van het ministerie bedraagt zo’n Euro 800 miljoen (2007 tot 2015). Deze core subsidie stopt na 2015. Lijkt mij dat er vooral gekeken moet worden naar onnodige overheadkosten zoals daar zijn: de huur van het dure pand aan de Dr. Kuyperstraat (er zijn goedkopere panden te vinden buiten de Archipelbuurt) of het hele hoofdkantoor (‘het waterhoofd’) terugbrengen tot een skeleton team. De kosten van expat personeel (en hun families) in de regio’s (Afrika, Azie, Balkan, Latijns-Amerika). Het verdient aanbeveling om in hoog tempo lokale krachten in te huren (business development officers) en de expats uit te faseren. ‘Developing local people’s capacities’ is SNV’s slogan, nietwaar?