NIEUWS BLOG

NIEUWSBLOG 'DE BEZUINIGINGEN'

Vice Versa online houdt de komende tijd de politieke ontwikkelingen rondom de bezuinigingen bij. Lees in het nieuwsblog updates uit de politiek en de sector. Ook u kunt een bijdrage leveren en meedenken over de toekomst van Nederland en ontwikkelingssamenwerking. Doe mee en reageer!

donderdag - 2:26

Deze week sprak Vice Versa met de OS-woordvoerders van het CDA en de VVD over de val van het kabinet, de bezuinigingen en  de houdbaarheid van het Kunduz-akkoord. Lees hier de interviews met Kathleen Ferrier van het CDA en Ingrid de Caluwé van de VVD.

maandag - 5:09

Na de analyse met Paul van der Berg leek de sector nog niet geheel gerust over het wandelgangenakkoord. Vice Versa belde daarom met Joël Voordewind, wiens partij het Kunduz-akkoord heeft ondertekend, om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Lees hier zijn bijdrage.

maandag - 5:05

Wat betekent het Kunduz-akkoord precies voor de sector? Hoe lang kan de sector opgelucht zijn? En wat betekent de val van het kabinet voor het beleid van staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen? Vice Versa sprak met Paul van den Berg, politiek analist van Cordaid, lees de met hem opgemaakte tussenbalans.

donderdag - 4:00

Er is een principe-akkoord tussen VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie over miljardenbezuinigingen. Zodra er iets bekend is over eventuele bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, dan melden we het op deze website.

donderdag - 3:38

De SGP wil niet bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, dat meldt SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf aan het ANP.

donderdag - 3:16

Vice Versa wachtte vol spanning af op het algemeen overleg van de RBZ Ontwikkelingsraad dat vanmiddag om drie uur zou beginnen. Toen er na drie uur niemand was komen opdagen voor het debat, bleek het te zijn, ‘omgezet in Schriftelijk Overleg inbrengdatum 2 mei‘.

woensdag - 3:49

Onder andere morgen wordt in de Tweede Kamer verder gedebatteerd over de begroting van 2013. Op 30 april moet het demissionaire kabinet de voorstellen daarvoor aan de Europese Commissie opsturen.

woensdag - 3:31

De val van het kabinet zorgde voor opluchting bij o.a.  ontwikkelingsorganisaties. Bovendien biedt het weer nieuwe kansen voor het herstel van een stevige en sterke positie van Nederland in de wereld. Lees hier het artikel over de opluchting.

woensdag - 3:24
De onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. Maar wat waren de plannen voor Ontwikkelingssamenwerking geweest? Lees de twee korte nieuwsberichten over de bezuinigingsplannen.
woensdag - 3:22

Columnist Rob Zadel stelt het ‘krampachtig’ vasthouden aan de 0,7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking ter discussie. Lees hier zijn column.

 

woensdag - 2:56

Voorzitter van de Raad van Bestuur Jan Lock en politiek adviseur Evert-Jan Brouwer van Woord en Daad roepen de onderhandelaars in het Catshuis op om ‘niet met de linkerhand van ontwikkelingslanden af te pakken wat we eerst met de rechterhand gegeven hebben’. Lees hier wat volgens hen mist in het bezuinigingsdebat.

woensdag - 2:52

Jack van Ham geeft tegengeluid aan Arend Jan Boekestijn en consorten. De voormalig topman van ICCO en het Rode Kruis is daarnaast bang dat Nederland ‘een mooie toekomst achter zich laat’. Lees hier zijn artikel over het nut van ontwikkelingssamenwerking in het kader van de bezuinigingen.

woensdag - 2:26

Met de Catshuis onderhandelingen nog volop aan de gang maken de politici van de oppositiepartijen zich hard voor de zaak ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa ging langs bij de PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en peilde hun reacties over bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking en hun ideeën over ontwikkelingsbeleid.

woensdag - 2:08

Bas de Gaay Fortman, oud-politicus en emeritus hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, stelt dat de lek over de bezuinigingen een slimme truc van de onderhandelaars in het Catshuis is om de aandacht af te leiden. Lees hier het hele artikel.

woensdag - 2:04

Nadat het nieuws over de 1 miljard bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking bekend was regende het aan reacties. Er was sprake van verontwaardiging, maar ook euforie. Lees hier de verschillende meningen.

woensdag - 1:59

De geruchten over de bezuinigingen in het Catshuis op ontwikkelingssamenwerking zorgde voor heel wat opwinding op het internet. Lees hier de stroom aan twitterberichten.

dinsdag - 4:30

Verzet wordt voornamelijk gericht tegen het CDA: Christelijke ontwikkelingsorganisaties IKV Pax Christi, Cordaid, Woord en Daad, Prisma en ICCO riepen op om zich publiekelijk tegen verdere bezuinigingen uit te spreken. Lees hier het korte verslag.

dinsdag - 4:12

Terwijl er in het Catshuis flink werd onderhandeld over o.a. een akkoord om 1 miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking peilde de redactie van Vice Versa de eerste reacties uit de sector.

dinsdag - 4:08

Op 30 maart leken de onderhandelaars in het Catshuis af te stevenen op een akkoord. Er komen hoogstwaarschijnlijk fikse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Vice Versa vatte het nieuws kort samen.

dinsdag - 3:47

Je kunt wel degelijk bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en toch meer resultaat bereiken. Dat betoogt wetenschapper Wiet Janssen. Nieuwsgierig? Leer hier zijn artikel. Jack van Ham stelt echter in zijn bijdrage dat Nederland bezuinigingen op ontwikkelingshulp niet eens kan betalen.

dinsdag - 3:41

Een eerste verhaal over de bezuinigingen: is het eigenlijk wel mogelijk? Lees hier het artikel van Thomas Hurkxkens over de verplichtingen van de Nederlandse staat.

maandag - 5:07

Nu de discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld ‘N van NGO’ op zijn einde loopt mag de staatssecretaris zijn conclusies gaan trekken en antwoord geven op de vraag: Heeft de discussie zijn doel gediend? Wat waren de belangrijkste discussiepunten van de laatste weken? Vice Versa maakt de slotbalans op.

vrijdag - 11:56

Onno Schellekens, directeur van Pharmaccess, reageert op de notitie over het maatschappelijk middenveld van IKV/Pax Christi. Volgens hem staan in de notitie relevante dingen, maar er moet meer de diepte worden ingegaan. Lees verder en klik hier.

vrijdag - 11:41

Een verhaal uit de sector voor de N van NGO discussie: Simavi vindt dat de sector zichzelf niet ‘te veel op de pijnbank te leggen en uit het oog verliezen hoe belangrijk de rol is die de ontwikkelingssector speelt.’ Lees in hun bijdrage meer over de meerwaarde van ngo’s.

vrijdag - 11:29

‘It’s the people stupid!’ Rakesh Rajani senior associate van Hivos stelt in zijn bijdrage voor de N van NGO dat burgers het verschil kunnen maken. Het ‘officialdom’, waar het gaat om formele ontwikkeling is failliet. Nieuwsgierig? Lees hier de bijdrage van Rajani en de nieuwe ideeën waarin de burger centraal staat.

vrijdag - 10:09

Directeur van Prisma Henk Jochemsen vindt dat ontwikkelingssamenwerking evenzeer een zaak van politiek en rechtvaardigheid als van economische groei en marktdenken. In hoeverre heeft dit consequenties voor de legitimiteit van ngo’s? Klik hier voor zijn bijdrage en reageer!

maandag - 1:50

Remko Berkhout en Josine Stremmelaar van het kenniscentrum van Hivos vinden in het non-paper van Knapen een aantal mythes die ze in dit artikel graag voorgoed begraven. Zodat we allemaal weer verder kunnen met de realiteit van een turbulente toekomst.

 

maandag - 11:16

Hoofdredacteur Marc Broere komt op de maandagochtend met een kritisch stuk over de houding van staatssecretaris Ben Knapen in de N van NGO discussie. ‘Hoe kun je nu een discussie initiëren en daar middelen voor beschikbaar stellen, om dan vervolgens zelf niet thuis te geven?’ Lees zijn prikkelende stuk en laat een reactie achter!

donderdag - 9:14

Vice Versa diepte voor u het volgende toonaangevende boek uit over ontwikkelingssamenwerking: ‘The Bottom Billion’ van Paul Collier. Hoe ziet hij de rol van ngo’s in de sector? ‘Ngo’s en de OECD moeten een alliantie vormen.’ Lees het in dit artikel.

maandag - 3:37

Tijd om een stap uit de polder te zetten en te kijken hoe er over de grens wordt gedacht over de N van NGO discussie. Hoe is de relatie tussen de overheid en de ngo sector in andere Europese landen geregeld? En wat wordt er in Finland, Duitsland en Ierland gedacht over het Nederlandse beleid? Lees het in dit achtergrondartikel.

vrijdag - 4:47

Marijke Priester, programma manager van de SRHR alliantie, mengt zich ook in de N van NGO discussie. ‘Ik zou ervoor willen pleiten naast de ‘grote’ discussies ook aandacht te hebben voor het concrete werk on the ground ‘, aldus Priester. Volgens haar werken de meeste partnerorganisaties ‘nuchter en realistisch’ samen. Lees hier haar hele bijdrage en discussieer mee!

donderdag - 11:22

De regering lijkt klaar met ontwikkelingssamenwerking, onder het adagium ‘weg met ODA’ (Official Development Aid). Dat is een beetje dom, betoogt Manuela Monteiro, directeur van Hivos, in haar opiniestuk ‘Klaar met ontwikkelingssamenwerking!’. Lees het hele artikel hier.

woensdag - 3:59

‘Laat je utopische dromen varen’, stelt William Easterly. Wat schrijft de voormalig econoom van de Wereldbank over de rol van ngo’s? Lees hier de analyse van zijn boek The White Man’s Burden.

woensdag - 3:46

Volgens Aad van der Meer, senior consultant en voormalig medewerker van ICCO, zijn ontwikkelingsorganisaties bezig met een verkeerde invulling van relaties met hun partnerorganisaties. Ngo’s moeten zich richten op capaciteitsversterking en duurzame organisatie, en zich maatschappijkritischer opstellen. Lees hier zijn volledige opiniestuk.

dinsdag - 12:37

Voormalig topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing reageert op Farah Karimi, die eerder een bijdrage leverde met haar stuk aan de discussie over de N van NGO: ‘Het heeft er veel van weg dat Karimi hier de risico’s van de internationale ontwikkelingen eenzijdig benadrukt om vooral een rol te claimen voor haar eigen organisatie. Begrijpelijk maar daarmee nog niet geloofwaardig.’ Lees hier de hele reactie en discuseer mee!

maandag - 10:15

De discussie over de N van NGO gaat nu alweer de zevende week in. Tijd om de balans op te maken. Lees hier een tussenbalans van het debat sinds het verschijnen van het non-paper van Ben Knapen eind januari.

donderdag - 3:48

In het debat over de toekomst van de ngo sector wordt het tijd om te luisteren naar het perspectief van een zuidelijke civil society organisatie. De Keniase Paul Okumu, een civil society activist uit Afrika, laat zijn mening horen. Okumu: ‘Veel noordelijke cso’s hebben taken in het Zuiden overgenomen die uitgevoerd zouden moeten worden door zuidelijke ngo’s. Noordelijke ngo’s zijn voor ons uitgerend en laten ons zitten met de kruimels.’

donderdag - 9:36

Een bijdrage aan de N van NGO discussie van ontwikkelingswerker in het veld Rinus van Klinken: ‘Knapen onderkent onvoldoende de rol van kennis in de huidige ontwikkelingssector en miskent het gat tussen het nationale en lokale niveau in veel ontwikkelingslanden.’ Lees hier de bijdrage uit Tanzania, en discussieer mee!

maandag - 2:25

Nederland is een luilak als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. De European Council on Foreign Relations (ECFR) meten jaarlijks de prestaties van Europese landen in de omgang met de rest van de wereld, en in de ‘score’ van 2012 doet Nederland het ronduit slecht. Vice Versa vatte de uitkomst van het onderzoek voor u samen en sprak erover met professor Mirjam van Reisen.

maandag - 11:49

Vera Hendriks, werkzaam bij Agri-ProFocus, schrijft in haar bijdrage aan deze discussie: ‘Wat is er zo uniek of eigen aan ngo’s, dat hen ook de komende jaren nog steeds bestaansrecht geeft?’ Lees hier haar opiniestuk, en laat ook uw mening horen!

donderdag - 2:52

Organisatie ICCO levert een bijdrage aan de discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld. In het visiedocument ‘Het sociale kapitaal van het maatschappelijk middenveld’ schrijft ICCO dat noordelijke ontwikkelingsorganisaties moeten functioneren als ‘waakhond’ ten opzichte van overheden, bedrijven en anderen die invloed hebben op ontwikkelingsprocessen. Laat ook uw mening horen en discussieer mee op de rechterkolom van deze weblog!

donderdag - 12:16

Naar aanleiding van het artikel dat wij gisteren online zetten waarin verschillende reacties op de NCDO speech van Knapen werden samengebundeld, reageerde Michiel Verweij: ‘Knapen kijkt juist hoe de burgers hier en daar ge(her)mobiliseerd kunnen worden rondom internationale verantwoordelijkheid.’ Wat vindt u? Lees het artikel en discussier mee!

woensdag - 9:36

In zijn NCDO speech van afgelopen zaterdag stelde staatssecretaris Ben Knapen dat de ‘klassieke, brede ontwikkelingssamenwerking’ onder andere vervangen moet worden door mondiaal burgerschap en particuliere initiatieven. Hoe wordt er vanuit de sector en de academische wereld gereageerd op zijn visie? Lees hier de reacties.

dinsdag - 10:25

Vandaag op Vice Versa: het tweede deel van het interview met SNV directeur Allert van den Ham. Hij ziet Steve Jobs als een inspiratiebron voor de ngo sector: ‘Steve Jobs was zo gedreven door het idee dat het altijd beter kan en dat er nog een slag te maken valt. Ik vind dat wij als ontwikkelingsorganisaties dat ook moeten doen’. Lees hier het tweede deel van het interview en discussieer mee over de toekomst van het maatschappelijk middenveld op deze N van NGO blog.

dinsdag - 9:52

Frank van der Linde deelt zijn visie op de toespraak van Ben Knapen tijdens het NCDO lustrum, en vraagt zich af of de ideeën van de staatssecretaris wel goed doordacht zijn. Van der Linde: ‘Ik krijg toch sterk de indruk dat Knapen nog niet weet wat ie wil. Of hij heeft andere (politieke) redenen om zijn integrale visie nog niet met ons te delen.’ Lees het volledige opiniestuk en reageer!

maandag - 4:48

In zijn toespraak afgelopen zaterdag bij het NCDO lustrum hield Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, een toespraak. Hierin legt hij een belangrijk deel van het antwoord op de nieuwe rol van ontwikkelingssamenwerking in handen van de burger. Lees hier de samenvatting van zijn speech.

maandag - 3:26

Afgelopen donderdag debatteerde de Vaste Kamer Commissie voor Buitenlandse Zaken met staatssecretaris Knapen over de uitfasering van het bilaterale programma. Paul Hassing reageert op de plannen omtrent uitfasering: ‘Het lijkt vooral een exercitie voor de Commissie om met een schoon geweten deze uitfasering af te kunnen doen.’ Lees zijn artikel en discussieer mee over dit onderwerp.

maandag - 2:30

Heeft u op maandagmiddag al trek in een vrijdagmiddagborrel? Lees er het opiniestuk van  Marc Broere, hoofdredacteur Vice Versa, nog even op na: ‘Laat de overheid in deze discussie vooral gaan zoeken naar waar de dynamiek zit.’

donderdag - 11:20

Oud-topman van ICCO en het Rode Kruis Jack van Ham gaat fel tekeer tegen het ‘nergens over nagedacht-paper’ van staatssecretaris Knapen. Spreekt hij namens de hele sector of is dit slechts de mening van een individu? Daarnaast zet hij een paar relevante trends anno 2012 in de ontwikkelingssector op een rijtje. Kloppen deze of ziet hij het allemaal verkeerd? Laat u horen op dit liveblog of reageer op zijn artikel.

donderdag - 11:13

De reactie van JongOS op het non-paper staat sinds gisteren online. Bent u het eens met deze jonge generatie? ‘Hoewel het maatschappelijk middenveld zich vast goed laat horen’, vreest JongOS de defensieve valkuil. ‘De valkuil waarin organisaties het gevoel hebben zich te moeten verdedigen. Het belang van je organisatie moet je niet gaan verdedigen, maar voor zichzelf laten spreken.’

woensdag - 3:03

Johan Driessen, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking voor de PVV, heeft een opiniestuk geschreven voor One World over de toekomst van het maatschappelijk middenveld en ontwikkelingssamenwerking bij de overheid.

dinsdag - 2:52

‘Niet alleen de ngo sector moet de vragen uit het non-paper kunnen beantwoorden, ook de overheid moet vragen beantwoorden over eigen rol.’, concludeert Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi. Hij besloot om zelf een aantal vragen op te stellen en ze persoonlijk te richten aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen.

dinsdag - 9:36

Ontwikkelingsorganisaties hebben een groot bewaard geheim. Ze houden zich wel degelijk bezig met de ‘thick problems’ van deze wereld, maar dat communiceren ze niet naar buiten. Volgens Josine Stremmelaar en Remko Berkhout van Hivos is het de hoogste tijd om dit wel te doen. Anders verliezen ze hun relevantie voor de grote ontwikkelingsvraagstukken van deze tijd.

maandag - 3:33

‘Goed bedoeld allemaal, maar wat moet ik met vragen als: ‘Wat is het nut van maatschappelijk middenveld/ontwikkelingsorganisaties?’ Het gaf me een trekken-aan-een-dood-paard-gevoel. Natuurlijk, het is allemaal erg belangrijk. Maar eerlijk gezegd vind ik dat dit soort discussies in ons veilige Nederland langs de essentie heen gaan. Oeverloos overleg, blabla, ambtenarenjargon, voor gewone mensen niet te volgen.’, aldus Peter R. de Vries over de discussie op OneWorld en Vice Versa. Lees hier zijn gehele bijdrage over ontwikkelingssamenwerking.

maandag - 3:27

‘INGO’s are weak at influencing power shifts’, betoogt de Afrikaanse Chiku Malengu op zijn blog op The Broker. Lees hier over zijn lof en kritiek op de rol van internationale ngo’s.

maandag - 11:23

‘Toen het ministerie in december aangaf te komen met een non-paper als input voor de discussie over de toekomstige relatie met NGO’s hadden weinigen kunnen bevroeden dat de term letterlijk genomen moest worden. Hetgeen we nu, na weken van vertraging, krijgen voorgeschoteld verdient inderdaad niets anders dan de term non-paper.’ Lees hier de gehele reactie van Lau Schulpen.

maandag - 9:50

Afgelopen vrijdag kwam staatssecretaris Ben Knapen dan eindelijk met zijn non-paper over de rol van de NGO’s binnen de internationale samenwerking. Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij het las. De staatssecretaris zorgt met zijn magere bijdrage voor een anticlimax in het debat.

maandag - 9:17

Inmiddels is ook oneworld begonnen met een discussie na aanleiding van het non-paper. Ze vragen ‘Hoe moeten de overheid en ontwikkelingsorganisaties met elkaar verder?’ Het debat ‘De staat van de hulp’ is verdeeld in thema’s. Deze week is het thema: ‘Wat is de toegevoegde waarde van ontwikkelingsorganisaties?’ Klik hier om de discussie te volgen.

vrijdag - 4:48

Een voortzetting van het medefinancieringsstelsel na 2015 is niet langer vanzelfsprekend. Dat concludeert staatssecretaris Ben Knapen in zijn langverwachte non-paper waarin zijn bijdrage aan de discussie over de toekomst van de NGO’s staat.

Lees hier het non-paper van het ministerie van Buitenlandse Zaken

donderdag - 9:40

Ook Stef van Beek en Wieck Wildeboer dragen op deze nieuwsblog bij aan de discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld: ‘Het is een noodzaak om meer essentiële vragen te stellen.’ Bekijk hun reacties en discussieer hier mee over de ‘N van NGO’.

donderdag - 9:20

Wat zegt Jeffrey Sachs’ veelgelezen werk ‘the End of Poverty’ over de toekomst van ngo’s? Lees hier Vice Versa’s analyse.

dinsdag - 9:09

Waar blijft ICCO in de discussie over de toekomst van ngo’s in de OS-sector? Tijd om polshoogte te nemen in Utrecht. Vice Versa ging op bezoek bij ICCO directeur Marinus Verweij, om naar zijn visie op de toekomstige rol van ICCO en andere ngo’s te vragen. Lees hier het eerste deel van het tweedelige interview met Verweij.

maandag - 4:47

‘Is het niet belangrijker dat lokale maatschappelijke organisaties hun wensen bij de overheid neerleggen en daar de oplossing zoeken? Tenslotte is ook een maatschappelijke organisatie gebaat bij een sterke overheid.’ Paul Hassing deelt zijn mening in het opiniestuk dat hij voor Vice Versa schreef.

maandag - 10:14

Vice Versa zet na een dikke maand de meest opvallende conclusies, thema’s en stellingen uit de online discussie ‘De N van NGO’ voor u op een rijtje. En hoe zit het nu met het langverwachte non-paper van het ministerie van Buitenlandse Zaken? Lees hier het volledige overzicht van de discussie.

 

vrijdag - 3:17

Uit de oude doos! Ook tijdens het project ‘So you think you can help’ in 2010 werd gediscussieerd over de rol van noordelijke ngo’s. Lees de bijdrage van Marloes Tap, die ontwikkelingsstudies studeerde.

vrijdag - 9:45

‘Veel ontwikkelingsorganisaties lijken in een soort parallelle wereld te functioneren, die nauwelijks relatie heeft tot wat er in de grote boze buitenwereld gebeurt.’ Vice Versa gaat op bezoek bij The Broker in Amsterdam om te praten over de nationale en internationale rol van ngo’s. Lees het interview met Frans Bieckmann, hoofdredacteur van The Broker.

donderdag - 2:41

Het non paper van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat nog even op zich wachten. Dit inspireerde Ron van Huizen, oud-directeur van Greenpeace en Terre des Hommes, tot een mijmering over de discussie ‘De N van NGO’. Lees hier zijn column.

donderdag - 11:25

Vice Versa interviewde Willem Elbers, die vandaag promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘The Partnership Paradox: Principles and Practice in North-South Relations’. Elbers: ‘Natuurlijk is waardegedreven handelen verenigbaar met effectiviteit en efficiëntie. Wat ik betoog, is dat het managementdenken niet neutraal is, en botst met de wezenlijke idealen uit de sector.’ Lees hier het volledige interview.

woensdag - 3:08

Welke rol dicht Linda Polman ngo’s toe in haar boek De Crisis Karavaan? Lees hier een analyse van dit kritische boek over ontwikkelingssamenwerking.

woensdag - 11:42

Jammer! Dutch Development Bank FMO wil geen vakinhoudelijk interview geven aan Vice Versa over de toekomstige rol van ngo’s omdat zij niet met ngo’s samenwerken.. Wilt u wel uw visie kwijt op de discussie over het maatschappelijk middenveld? Reageer hier op de nieuwsblog!

woensdag - 9:16

Vandaag het tweede en laatste deel van het interview met Jan Gruiters, waarin de algemeen directeur van IKV Pax Christi spreekt over investeren in de achterban en het vitaal houden van de spanningsboog tussen de eigen waardeoriëntatie en het managementdenken. ‘Door je eigenheid als civiele samenlevingsorganisatie ben je interessant.’

dinsdag - 5:03

Jur Schuurman is het niet eens met het artikel van Willem Elbers. ‘Opnieuw gooit een Nijmeegse wetenschapper het kind van de transparantie en accountability weg met het badwater van reële of vermeende moeilijkheden. Het wordt bijna een gewoonte.’ Lees hier zijn volledige reactie.

dinsdag - 1:35

Vice Versa stelt Reinier van Hoffen vijf vragen omtrent ‘de N van NGO’. Van Hoffen: ‘Hopelijk heeft staatssecretaris Knapen bij het bereiken van zijn investeringsdoelstellingen aandacht voor sociaal kapitaal’. Lees het artikel hier.

dinsdag - 9:50

Vice Versa spreekt Jan Gruiters over zijn visie op de relatie van het maatschappelijk middenveld met de overheid en het bedrijfsleven. ‘Wij hoeven de overheid niet te smeken om samenwerking. Nee, een slimme overheid die effectief zijn eigen belangen wil nastreven werkt samen met ngo’s.’ Lees hier het eerste deel van het tweedelige interview met de algemeen directeur van IKV Pax Christi.

dinsdag - 9:49

Het is ongepast om evaluatie als een strijkstok te betitelen, vindt Ruerd Ruben. Lees hier zijn reactie op het betoog van Jan Jaap Kleinrensink.

maandag - 11:39

‘Onbedoeld is een nieuwe strijkstok ontstaan: de verantwoording kost meer dan het resultaat. Althans: de balans is onbehoorlijk scheef gaan hangen.’ Dat betoogt Jan Jaap Kleinrensink, regionaal directeur bij Hivos. Hij reageert hiermee op de bevindingen van PhD student Willem Elbers, die vorige week constateerde dat ngo’s schizofreen zijn geworden.

vrijdag - 2:55

De Nederlandse ontwikkelingssector: ‘Een totaal versnipperd veld gaat voor zijn eigen kansen, opvattingen en meningen, zijn doelstellingen en rapportageverplichtingen, en belaagt daarmee een keur van ontwikkelingslanden en de daar aanwezige ngo’s. Als alleen Nederlandse ngo’s dat zouden doen zou het wellicht te overzien zijn. Maar dit ‘systeem’ kun je met minstens 50 vermenigvuldigen.’, analyseert oud-directeur van ICCO Jack van Ham.

vrijdag - 9:56

Wie in de bijdrage van IKV/Pax Christi directeur Jan Gruiters de zoekfunctie zet op verbind, verbindt, verbinden, verbinding krijgt nul op rekest, betogen Rina Molenaar en Jan Lock van Woord en Daad. Lees hier hun opiniërende reactie op ‘Waardevol Maatschappelijk Middenveld‘ van Jan Gruiters.

donderdag - 4:43

‘The future of international NGOs depends on what the post-western world will look like in ten years from now. The nature of the post-western world is likely to challenge the legitimacy, funding and effectiveness of INGOs generally and particularly of those from the West.’, aldus Peter Konijn (directeur van Knowing Emerging Powers). Lees hier zijn bijdrage op de website van The Broker.

donderdag - 4:36

In een korte reactie op PhD student Willem Elbers laat Cordaid directeur René Grotenhuis weten niet blij te zijn met de tegenstelling die Elbers creëert: ‘Wat mij betreft is dat een constructie die ons nu juist niet helpt.’ Grotenhuis gelooft niet dat een waardegedreven orientatie tegengesteld is aan efficiency en effectiviteit in ontwikkelingsorganisaties.

woensdag - 1:34

Paul Hassing: ‘Met veel belangstelling de samenvatting gelezen (n.a.v. het artikel van Willem Elbers, red.) en veel waarde om vanuit de mangement kant te kijken hoe de Nederlandse NGO’s langzaam maar zeker zijn getransformeerd in wat ze nu zijn: uitvoeders van overheidbeleid. Ze mogen allang niet meer gaan en staan waar ze willen zoals Reinier het in zijn commentaar stelt. Dit roept dan weer de vraag op waarom de NGO’s zich die kant hebben laten opduwen en het vooral bij klagen hebben gelaten. Waarom hebben zij zich laten terugtrekken op het kasteel van het maatschappelijke middenveld geforticifeerd met marketingniers en communicatiebogen. Jarenlang was het een gesloten vesting met veel horigen in de directe omgeving.’

woensdag - 1:33

Vice Versa spreekt met Plan directeur Monique van ’t Hek over haar visie op de toekomst van het maatschappelijk middenveld. Vandaag het laatste deel van het tweeluik over samenwerking met andere ngo’s, de overheid en het bedrijfsleven. ‘Je moet er natuurlijk wel voor waken dat je je eigen identiteit niet kwijt raakt.’

woensdag - 1:32

Wat zeggen de meest belangrijke boekwerken in de OS sector over de rol van ngo’s? In het verlengde van de discussie ‘de N van NGO’ over de toekomst van het maatschappelijk middenveld, komt Vice Versa met een reeks artikelen waarin verschillende vooraanstaande rapporten, boeken en artikelen over het toekomstperspectief van ontwikkelingshulp worden doorgespit op dit onderwerp. In het tweede deel: Arm & Kansrijk van Esther Duflo en Abhijit Vinayak Banerjee.

dinsdag - 11:29

Plan-directeur Monique van ’t Hek in gesprek met Vice Versa: ‘Ik denk zelf niet dat je zou moeten kiezen tussen de sociale transformatielogica enerzijds en het managementdenken anderzijds. Ik ben er een voorstander van om resultaatgericht te werken.’ Lees hier het eerste deel van het tweedelige interview met Van ’t Hek.

dinsdag - 10:13

In 2008 hield het ministerie van Buitenlandse Zaken ook al een dialoog met ngo’s over de toekomst van internationale samenwerking. Onderdeel van het syntheserapport volgend op de discussie ging over de veranderende relatie tussen noordelijke en zuidelijke ngo’s. ‘De nieuwe context van een geglobaliseerde wereld impliceert dat noordelijke en zuidelijke organisaties hun onderlinge relaties moeten herzien. (…) Uitgangspunt hier is dat het maatschappelijk middenveld in veel ontwikkelingslanden (…) sterker en zelfbewuster is geworden.’ Lees meer in het volledige syntheserapport over de dialoog ‘Ontwikkeling is verandering’ en het paper over de taken van ‘Noord’ en ‘Zuid.’

maandag - 2:33

Interessante reactie van Reinier van Hoffen op het opiniestuk van Willem Elbers: ‘Inderdaad is je oplossingsrichting om minder van overheidssteun afhankelijk te zijn in het huidige politieke klimaat het beste.’ Van Hoffen constateert dat er vanuit de burger weinig vertrouwen in de politiek is, waardoor ngo’s die te veel samenwerken met de overheid automatisch ook gewantrouwd worden.

maandag - 10:09

@Dochasnetwork Hans Zomer @VakbladVV: Am a bit disappointed by http://tinyurl.com/8yxfmnv. The key is for NGOs to define what Results they pursue. Not an Either/Or.

maandag - 9:16

‘Ngo’s zijn schizofreen’, stelt Willem Elbers, PhD student aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveert 19 januari op zijn proefschrift ‘The Partnership Paradox’, waarin hij uitlegt hoe het managementdenken steeds meer de ontwikkelingssector binnendringt en hoe dit botst met de traditionele sociale transformatielogica. Lees zijn opinieartikel ‘Managementdenken botst met principes ontwikkelingsorganisaties’.

maandag - 8:50

‘Internationale NGO’s moeten uitblinken waar gouvernementele organisaties zoals de Wereldbank en de VN verzwakt zijn. T.a.v. de global common goods ligt er een belangrijke taak voor internationale NGOs.’, reageert Frank van der Linde op het artikel ‘Onafhankelijkheid voor ngo’s op mondiaal niveau bijna onmogelijk te bereiken‘.

vrijdag - 8:02

Financiële onafhankelijkheid voor ngo’s is ook op mondiaal gebied bijna onmogelijk te bereiken‘, concludeert Vice Versa stagiaire Mieke van Dixhoorn uit haar masterscriptie. Het mondiaal maatschappelijk middenveld kampt met dezelfde kwesties als ngo’s op nationaal niveau.

donderdag - 9:21

Prins Claus in 1986 over ngo’s: ‘Noordelijke overheden en ngo’s dienen plaatselijke inspanningen te steunen en moeten proberen ‘het ontbrekende element te verschaffen dat de bevolking in staat stelt een beter gebruik te maken van de ter plaatse aanwezige middelen, ervaring en kennis.’ Ngo’s horen een ondersteunende en opbouwende rol te hebben en dienen de ontvanger van die hulp zelfstandiger te maken en zeker niet afhankelijker.

woensdag - 9:39

Wat zeggen de meest belangrijke boekwerken in de OS sector over de rol van ngo’s? Vice Versa pluist de deze boeken, artikelen en rapporten uit om hier achter te komen. In deze eerste aflevering het WRR rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’: ‘MFS heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt’.

dinsdag - 9:32

Een handige samenvatting van het document ‘Toekomst in Ontwikkeling’ van Partos, inclusief een telefonisch interview met directeur Alexander Kohnstamm. Voor ieder die weinig tijd heeft maar toch een bijdrage wil leveren aan de discussie aan de rechterkant van deze pagina.

maandag - 1:03

‘De non-paper van BUZA komt er voorlopig niet. Gelukkig maar.’, aldus Frank van der Linde. Lees hier waarom.

maandag - 11:15

Tijdens het slotdebat van ‘De Knaak van Knapen’, kondigt topambtenaar van Buitenlandse Zaken Bram van Ojik aan dat het zeer binnenkort een non paper uit zal brengen, dat dient als discussiestuk om het de dialoog over de relatie tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid te prikkelen. Afgelopen week hoorde Vice Versa dat dit non paper nog zeker tot half januari niet verschijnt.

vrijdag - 10:52

‘MFS II is nog nauwelijks van start gegaan, toch is de discussie over de toekomstige (post-2015) relatie tussen de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld al volop begonnen. Het kan de frequente bezoeker van deze site niet zijn ontgaan. Het is vooralsnog met smart wachten op het aangekondigde ‘non-paper’ van Buitenlandse Zaken als input voor de discussie. Maar het is verfrissend om te zien hoe openhartig er al in dit stadium wordt gedebatteerd, zowel online als ‘in real life’, tijdens het slotdebat van de ‘Knaak van Knapen’ in het Humanity House op 14 december jl.’, aldus Paul van den Berg in zijn oudejaarsanalyse Politiek en OS: de trends.

donderdag - 1:46

Al meer dan een jaar geleden wilde staatssecretaris Knapen in discussie met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van ngo’s en de relatie met de overheid. Lees hier een artikel in De Volkskrant van november 2010, waar Knapen al beetjes van zijn gedachten over dit onderwerp prijs geeft. Ondertussen wacht de sector op het beloofde non paper van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

dinsdag - 4:07

Is het tijd voor internationale NGO’s om hun taken binnen het conventionele kader van ontwikkelingssamenwerking achter te laten en zich te richten op de ‘thick problems’ van deze tijd? Hoe kunnen de internationale NGO’s zich verjongen en de kans pakken om echte ‘agents of change’ te worden? Deze vragen worden gesteld op het forum ‘The future is calling’ van The Broker. Lees het artikel ‘INGOs – retirement, replacement or rejuvenation?’, dat het debat over internationale NGO’s aftrapt. Lees meer over ‘thick problems’ en ‘thin solutions’ in het paper van Michael Edwards: ‘Thick problems and thin solutions: How NGOs can bridge the gap‘.

vrijdag - 12:28

‘De relevantie van het maatschappelijk middenveld staat als een paal boven water’, aldus Hidde van der Veer van Aflatoun. ‘Ik heb twintig jaar bij de overheid gewerkt, en de ministeries kunnen het echt niet alleen. Ze hebben ngo’s nodig.’ Lees hier het hele interview met de directeur van Aflatoun.

donderdag - 11:45

‘De NGO die 50 jaar aan de verschrompelende overheidsborst gelegen heeft zal uitdrogen. Nieuwe NGO’s zullen ontstaan.’, beweert Piet van Ommeren. De toekomst van de NGO bepaalt de NGO zelf, aldus Van Ommeren.

woensdag - 4:08

moniquevdzijde: “@VakbladVVtinyurl.com/7eyca6m #nngo” goede en ook logische ideeën voor vernieuwing: staan voor civil society ipv de regering!

woensdag - 8:22

Vorige week poneerde Marc Broere de stelling of de Nederlandse overheid zuidelijke ngo’s direct zou moeten financieren in plaats van via noordelijke ngo’s. ‘Ik stel voor de 25e behandeling in 40 jaar van DEZE vraag echt over te slaan en snel op iets meer vernieuwends over te gaan’, opperde Piet van Ommeren. Reinier van Hoffen ziet dit anders. Volgens hem moeten we dit soort vragen blijven beantwoorden vanwege de veranderende context van de vragen. Lees hier de blog van Van Hoffen op het de website van OneWorld.

woensdag - 8:13

Een krimp van de financiële middelen van ngo’s is lang niet het grootste probleem van deze maatschappelijke organisaties. We staan voor een ‘Crisis of Representation’, aldus directeur van Oikos Gerhard Schuil. Hij is daarom heel positief over het initiatief A Call 2 Action. Lees hier zijn bijdrage (engels) aan deze discussie.

dinsdag - 3:32

Reactie van Margriet Reijnders op het artikel ‘Op zoek naar een nieuw verhaal‘: ‘Nieuw verhaal? Nee. Een nieuwe stap in het proces? Ja, hopelijk.’

dinsdag - 12:00

Een handige samenvatting van het document ‘Sociaal ondernemen en strategisch investeren’ van Rene Grotenhuis. Een uitkomst voor zij die te weinig tijd hebben om het volledige document van a tot z te lezen en toch een bijdrage willen leveren aan de discussie aan de rechterkant van deze pagina.

maandag - 12:14

Tijdens het slotdebat van de Knaak van Knapen op woensdag 14 december las Ron van Huizen, oud-directeur van Greenpeace en Terre des Hommes, een prikkelende column op. ‘Hoe kun je uitgaan van eigen kracht, als je je eigen kracht niet kent? Als je gek gemaakt bent door subsidiestromen, door omzetverhogingen, door nietszeggend managementjargon? Kortom, vergeten bent je zelf te ontwikkelen?’

maandag - 11:02

Bijna precies een jaar geleden schreef Michel Groenenstijn voor Vice Versa dit artikel over de toekomst van de Nederlandse ngo. Hoe ziet deze eruit? Volgens hem moet de ngo van de toekomst zich opstellen als de ultieme netwerkorganisatie.

vrijdag - 4:26

Een studie over de positionering van het maatschappelijk middenveld in diverse Europese landen: Defouny J. & Pestoff, V. (eds.) (2008). Images and concepts of the third sector in Europe. EMES Working Papers no. 08/02. Met dank aan de tip van Reinier van Hoffen.

vrijdag - 3:44

Ook in het kader van ‘De N van NGO’: Hoe ging Young In Prison om met de afwijzing voor MFS-2? Hoe kan een kleine organisatie zonder overheidsfinanciering overleven? Noa Lodeizen, directrice en oprichtster van Young In Prison, vertelt het aan Vice Versa.

vrijdag - 3:39

Piet van Ommeren over de discussie in de vrijdagmiddagborrel: “Tegelijkertijd zijn deze platforms ook wel een beetje ‘incrowd’ (ja, ik ook) en is het de vraag of de grotere omgeving van het os-wereldje (bedrijfsleven, de niet-os-overheid, wetenschap, het echte particulier initiatief) deze platforms wel weet te vinden.”

vrijdag - 2:58

“Wat mij betreft is die toon gezet in het debat dat we woensdag voerden: daar viel me al op in de verschillende bijdragen (ondanks dat er verschillen waren tussen mensen) dat er veelmeer visie in doorklonk dan ik het afgelopen jaar tijdens debatten heb gehoord…”, aldus Stefan Verwer, directeur van lokaalmondiaal in reactie op de vrijdagmiddagborrel.

vrijdag - 2:51

Alexander Kohnstamm (Partos) in een snelle reactie op de vrijdagmiddagcolumn van Marc Broere: “Wat ik niet met je deel is dat maatschappelijke organisaties er belang bij zouden hebben om niet te praten over het sterke maatschappelijke middenveld dat – nota bene “voor een heel groot deel dankzij hun inspanningen (Bram van Ojik)”- intussen in veel ontwikkelingslanden in opkomst is.” Lees hier verder.

vrijdag - 2:29

Hoofdredacteur Marc Broere legt in zijn vrijdagmiddagborrel uit waarom hij het een verstandige beslissing van Knapen vindt om het debat ‘De N van NGO’ via twee journalistieke platforms te laten verlopen en niet via brancheorganisatie Partos.

vrijdag - 2:29

Rob Wildschut over het bedrijfsmatig werken van NGO’s: “Heel soms denk ik wel eens: kijk af en toe eens even terug, en gebruik dat om vooruit te kijken. Wat betreft bedrijfsmatig werken: was het niet juist SNV die al in de jaren negentig van de vorige eeuw (!) als eerste met ‘bedrijfsplannen’ en ‘business units’ begon te werken? En toewerkte naar een directeur uit het bedrijfsleven? Met als doel binnen 5 jaar onafhankelijk te zijn van DGIS geld? Wellicht een aardig idee om te analyseren waarom e.e.a. wel of niet gewerkt heeft. SNV is dan toch een prachtige casus. Dan hoeven we in ieder geval niet het wiel opnieuw uit te vinden.”

vrijdag - 2:26

Reactie Anneke Berchem op Reinier van Hoffen: “Voor wat betreft de ‘U’ van ‘Uitleggen aan je financiers wat je doet’. zou ik willen opmerken dat je VOORAF moet uitleggen wat je van plan bent te doen met het ‘geschonken’ geld zodat inspraak (voor de financiers) en verantwoording van te voren reeds plaats vindt. Alleen dan kun je het beeld weghalen dat geld voor OS een bodemloze put is waarin geld verdwijnt. Wanneer blijkt dat subsidie wordt gebruikt voor projecten, campagnes (dure reclame spots) waarvoor VOORAF geen transparantie wordt geboden inzake de kosten, zul je, als OS organisatie, niet bijdragen aan het dempen van de bodemloze put, maar deze juist verdiepen.”

vrijdag - 11:01

Frank van der Linde over het verduurzamen van Nederland, de achterhaalde 0,7 procentnorm, tweerichtingsverkeer en het inleveren van salaris.

vrijdag - 10:55

Reinier van Hoffen (PSO): ‘Wat zou de focus moeten zijn van organisaties die globale ongelijkheid aan de kaak willen stellen?’ en ‘Zijn er clubs die in staat als ideeën generator te functioneren?’ Lees hier zijn reactie.

vrijdag - 10:33

“De betekenis van het woord NGO is wat op de achtergrond aan het raken. Ik meen dat iemand daar recent nog eens op wees. De Cordaids van Nederland drijven op geld van en lopen aan de leiband van de overheid en dat heet dan Niet Gouvernementele Organisatie…” Lees de volledige, kritische reactie over ngo’s van Henk J.Th. van Stokkom.

vrijdag - 9:37

Quote van Jan Gruiters (IKV Pax Christi) op zijn blog: “Deze week sprak Bram van Oijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een door Vice Versa en Cordaid georganiseerd debat. Onderwerp van gesprek: de relatie tussen overheid en maatschappelijk middenveld. Van Oijk onthulde één van de ideeën van Ben Knapen. Er zijn NGO’s in het Zuiden die mede dankzij succesvolle steun van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties een sterke positie hebben opgebouwd. Waarom zou steun aan deze NGO’s nog via Nederlandse ontwikkelingsorganisaties moeten verlopen? Laat dat maar via de Nederlandse ambassades lopen zo is de gedachte.” Lees hier verder.

vrijdag - 9:36

“Wie is het eens met de stelling: directe financiering van zuidelijke NGO’s is veel effectiever dan deze financiering via de Oxfams en de ICCO’s te laten lopen?” vraagt hoofdredacteur van Vice Versa, Marc Broere. Zie hier het antwoord van Jorik.

vrijdag - 8:30

‘Sector verdeeld over de rol ngo’s.’ Lees hier het verslag van het slotdebat van de Knaak van Knapen.

donderdag - 4:07

Reactie Joris Kleverlaan op ‘Ministerie gaat zich meer richten op Zuidelijke ngo’s.‘: “Interessant artikel. Ik vraag me alleen af of de opmerking ‘MFS biedt te weinig ruimte voor innovatie…. maar kijkt te weinig naar het track record van organisatie’ geen contradictie betekent?”

donderdag - 12:50

Interessante bijdrage van Elisabeth van der Steenhoven, directrice van het Nederlandse genderplatform Wo=men.‘Waar is de einzelgänger?

donderdag - 10:13

Een verslag van het slotdebat ‘Knaak van Knapen’ aan de hand van tweets op Storify.

donderdag - 9:21

Woord en Daad over de toekomst van het maatschappelijk middenveld: ‘Verbinding is ons kernwoord, we moeten meebewegen door verbindingen te leggen buiten de OS-sector met nieuwe, belangrijke spelers. Hier én over grenzen.’ Lees hier het volledige interview met Rina Molenaar, manager communicatie en fondsen van Woord en Daad.

donderdag - 9:09

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat zich meer richten op Zuidelijke ngo’s. Dat zei topambtenaar Bram van Ojik gisterenavond bij het slotdebat van de ‘Knaak van Knapen’. Hierin gaf Van Ojik alvast enkele ideeën prijs van het non-paper dat het ministerie binnenkort uitbrengt om bij te dragen aan de discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingssamenwerking.

donderdag - 9:00

Terug naar de passie van het vak en hopen op een herwaardering van onze rol, stelt Manuela Monteiro, directrice van Hivos. Lees hier deel 1 en deel 2 van het uitgebreide interview met Vice Versa.

woensdag - 7:31

Hoe blijven ontwikkelingsorganisaties nog relevante spelers in een veranderende wereld? ‘Om voldoende draagvlak te houden, zullen medefinancieringsorganisaties hun band met de samenleving moeten versterken, en eigentijdse allianties met uiteenlopende partijen en netwerken moeten aangaan. Dat betekent dat medefinancieringsorganisaties in de toekomst meer geld vanuit de samenleving en minder vanuit de overheid zullen krijgen’, aldus staatssecretaris Knapen in de Basisbrief. Verschillende spelers in de ontwikkelingssector zoals Cordaid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en IKV Pax Christi geven hun visie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld. Hoe gaan zij om met nieuwe actoren, veranderende verantwoordelijkheden en welke gevolgen heeft dit voor de relatie tussen de overheid en maatschappelijke organisaties?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

33 reacties op “NIEUWSBLOG ‘DE BEZUINIGINGEN’

 1. Lever hier een bijdrage aan de ‘live’ discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingssamenwerking; de veranderende rollen en posities van ngo’s en de gevolgen voor de relatie tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Doe mee en reageer!

 2. Ik ben zeer benieuwd hoe er wordt gedacht over de millenniumdoelen ná 2015.
  De millenniumdoelen gaan, voor zover nu te voorspellen is, niet gehaald worden. Wel zijn er grote vorderingen gemaakt wat het leven van veel mensen heeft verbeterd en een betere toekomst heeft gegeven. De vraag is wat er na 2015 gaat gebeuren. Gaan de millenniumdoelen dan ophouden met bestaan en hopen we dat de rest vanzelf gaat gebeuren? Gaan we verder met dezelfde doelstellingen en trekken we de einddatum op tot 2020 of 2030? Of gaan we bedenken hoe we de ultieme doelstelling, namelijk iedereen op deze wereld en beter leven geven en kunnen voorzien in de basisbehoeften en ontwikkeling, op een andere manier kunnen verwezenlijken?
  Ik ben zeer benieuwd hoe hierover wordt gedacht en ga hier graag over in discussie.

 3. Vond het gisteren een informatief debat dat een goede basis vormt voor een mooie discussie. De dingen die mij vooral opvielen waren.1- Vanuit de Nederlandse NGO-sector is het vertrouwen in de Nederlandse overheid vrijwel nihil. Er werd door Rene Grotenhuis letterlijk gesproken over een disfunctionele overheid. 2-Ik vond dat de vertegenwoordigers uit de NGO-sector op een goede inhoudelijke manier hun meerwaarde over het voetlicht wisten te krijgen. Dit is een goed teken in het kader van het komende debat. 3-Het is duidelijk dat Nederlandse NGO’s zich ongemakkelijk voelen als wordt gezegd dat zuidelijke NGO’s prima directe financiering vanuit de Nederlandse overheid kunnen krijgen. En dat zij dus eigenlijk niet meer nodig zijn als intermediair in het doorsluizen van geld van Noord naar Zuid. Dit punt zal wat ons betreft een van de hoofdlijnen van het debat worden. Wie is het eens met de stelling: directe financiering van zuidelijke NGO’s is veel effectiever dan deze financiering via de Oxfams en de ICCO’s te laten lopen?

 4. De elevator pitch van Vanessa Nigten (JongOS) op het slotdebat van ‘De Knaak van Knapen’. Een beknopt overzicht van haar belangrijkste punten:

  *De Nederlandse overheid is niet alleen via de grondwet en internationale wetten en regels verplicht tot international samenwerking voor mondiale ontwikkeling, maar juist ook door toenemende mondiale interdependentie vanwege de plicht tot zorg van veiligheid voor haar burgers.

  *Alle maatschappelijke actoren zijn nodig voor internationale samenwerking (bedrijven, overheid, kennisinstituten en het maatschappelijk middenveld), complementair vanuit de eigen toegevoegde waarde.

  *De waarde van het maatschappelijk middenveld: bruggenbouwer, waakhond, gedreven op waarden, expertise van lokale contexten en verbindingenlegger tussen individuen, onder meer voor de toegang tot internationale publieke goederen voor iedereen.

  *Het maatschappelijk middenveld is nu een gesloten linkse hobby met een legitimiteits-/representativiteitsprobleem. De overheid zou dit moeten openbreken:
  -Mensen als producenten van verandering.
  -Mainstreamen van internationale samenwerking in alle lagen van de Nederlandse samenleving.
  -Meer focus op veranderingen in het Westen zelf (consumptiegedrag, lobby naar bedrijven en overheden), dan direct in klassieke ontwikkelingslanden.

  *A la ACall2Action:
  -Aansluiten bij leefwerelden van mensen;
  -Werken rond concrete issues en doelen;
  -Samenwerken met directe betrokkenen;
  -Hybride organisatievormen;
  -Internationale verbanden;
  -Laagdrempelig en transparant;
  -Voortbouwen op en ontwikkelen van kennis/focus.

  *Rendabele investeringen, maar op lange termijn. (Ook van belang om opbrengsten goed inzichtelijk te laten maken). Juist ook vanwege veelheid aan betrokkenen en potentiële investeerders.

  *Vanwege de lange termijn is – naast voortdurende inhoudelijke samenwerking – starterssteun in vorm van kennis, tijd of geld (lening) van de overheid nodig om het van de grond te krijgen.

 5. Interessante stelling. Intuïtief zou mijn antwoord ‘ja’ zijn. Natuurlijk zitten overal voor- en nadelen aan. Er komen dan ook gelijk vragen bij me op, zoals: hebben ambassades de expertise om intensief met Zuidelijke organisaties te werken? Worden kleine Zuidelijke ngo’s niet te veel buitengesloten door directe financiering? Daaropvolgend denk ik; worden kleine Zuidelijke organisaties niet ook door Nederlandse ngo’s uitgesloten, wanneer ze een te groot risico gaan vormen voor het verkrijgen van financiering? Maar de vraag die bij mij steeds weer naar de oppervlakte komt drijven is: waarom maken Nederlandse ngo’s zich hier zo druk over? Argwaan komt bij mij opzetten en dat is nu net wat deze organisaties proberen te vermijden bij gewone burgers zoals ik. Wie effectiever hulp kan bieden kan ik niet beoordelen, zelf zou ik dus denken: laat de Zuidelijke organisaties zelf maar beslissen wie zij het meest geschikt achten.

  Tijdens het debat bekroop me ook het gevoel dat het hier helemaal niet ging om ‘mensen helpen’, ook al werd dat wel door sommigen aangehaald en door iedereen beaamd. Als ‘leek’ kreeg ik het gevoel dat het erom ging de organisatie, koste wat kost, boven water te houden. Visie aanpassen, sector veranderen, geld opeisen van Zuidelijke partners, zolang het geld oplevert is het geoorloofd. Natuurlijk, vele Nederlandse ngo’s zijn ondertussen uitgegroeid tot een groot bedrijf en ik kan het ze niet kwalijk nemen, toch zou ik het best fijn vinden als men gewoon eerlijk zou zijn over deze dubbele agenda. Dat geeft de burger misschien wat meer vertrouwen…

 6. Er is in ieder geval één mega grote rol weggelegd voor Nederlandse NGOs, namelijk het bewerkstelligen dat Nederland zelf een duurzame rechtvaardige en vrije wereld niet meer in de weg staat. Dat betekent dat we het klimaat niet meer overmatig vervuilen, dat we geen belastingparadijs zijn voor multinationals etc etc. Daar kunnen Nederlandse NGOs full force op inzetten.

  Voorbeeld: inzetten op dat alle producten die in Nederland worden verkocht, door Nederlandse en buitenlandse bedrijven, minimaal duurzaam zijn geproduceerd. Het gaat niet alleen om het directe effect, maar ook om het indirecte effect, namelijk de trend die Nederland dan zet in de wereld!

  Aanvullend kunnen we dingen buiten onze grenzen doen. En soms hebben we zelfs een verplichting om dingen buiten onze grenzen te doen; om historische redenen bijvoorbeeld.

  Maar bij elke interventie in een ander land moet terughoudend worden opgetreden. Zeker nu steeds meer landen zich ontwikkelen, moet bijvoorbeeld goed afgewogen worden of een interventie het democratisch proces bijvoorbeeld niet doorkruist. Kennisuitwisseling van uit een vraag tussen NGOs hier en daar, op basis van gelijkwaardigheid, kan natuurlijk altijd. Het zou ook goed zijn om steeds vaker aan NGOs in Africa, Azie en Latijns-America te vragen hoe zij het doen. Twee richtingen verkeer please…

  Voorst moeten we vanuit de inhoud gaan werken, en niet vanuit het geld. Met het vasthouden aan de 0,7% norm, een achterhaalde norm uit 1970 die niet meer past bij de wereld van vandaag, maken we onszelf belachelijk en een gemakkelijk doelwit voor de Wildersen van deze wereld…. De wereld is niet meer te verdelen is in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Wij zijn allemaal ontwikkelingslanden op onze eigen manier.

  Eerst zullen we met elkaar moeten bepalen wat er moet gebeuren en waar wij ons als Nederlandse NGOs mee moeten bemoeien (nee, echt, we hoeven ons niet met alles te benoemen. Sterker nog, met sommige onderwerpen MOETEN we ons niet bemoeien). Vervolgens is er voor de dingen die wel echt door Nederlandse NGOs moet worden gedaan x geld nodig. Als we een ijzersterk verhaal hebben waarom wij Nederlandse NGOs het moeten doen, dan komt dat geld echt wel van donateurs, de overheid of bedrijven.

  En we kunnen echt met minder méér doen. Waarom verlagen we eigenlijk niet onze salarissen met 10% uit solidariteit met de mensen waar we het allemaal voor doen? Dat is pas solidariteit!! Dan stappen er wellicht een paar mensen op, maar daar kunnen dan mooi jonge mensen voor worden aangenomen (die überhaupt minder kosten).

 7. Ik denk dat er een interessane link bestaat tussen het stuk van Judith Sargentini en het debat over de rol van Nederlandse ngo’s. Ik denk dat de Novibs en Hivossen beter kunnen stoppen met het financieren van zuidelijke ngo’s (dit kan inderdaad prima in een nieuw mfs stelsel door de nederlandse overheid zelf gebeuren zoals Knapen lijkt te gaan suggereren), maar juist aandacht moeten vragen in Nederland voor vraagstukken zoals de Wereldhandelsorganisatie en het stuklopen van onderhandelingen over de wereldhandel. Waarom komen de Nederlandse ngo’s klaarblijkelijk wel massaal opdraven op een avond over de toekomst van MFS, maar zie ik geen bijeenkomsten over een thema als de WHO? Zijn ze dan toch vooral in hun eigen voortbestaan geinteresseerd? Veel dank Judith Sargentini dat je dit belangrijke onderwerp adresseert. En ik ben benieuwd hoe jij staat in het debat over de toekomst van het Nederlandse maatschappelijk middenveld.

 8. Één van de grote thema’s van de WHO is de wereldwijde Obesitas epidemie (globesity genoemd). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
  Daar is bijna geen aandacht voor. En in ontwikkelingslanden gaan nu al meer mensen dood aan obesitas dan aan honger. En we kunnen HIER veel doen om daar problemen te voorkomen. Obesitas is voor een groot gedeelte het probleem van het door ons gecreëerde voedselsysteem. Zie ook mijn artikel in NRCNext van 9 december. Ook te vinden via de facebook page facebook.com/globesity

 9. Goede punten Frank! Ik denk ook dat ngo’s zich echt vrijwel volledig moeten gaan richten op veranderingen in Nederland en druk uit moeten oefenen op beleid hier dat schadelijk is voor ontwikkelingslanden. Liever dat met de volle honderd procent aandacht en energie doen (en dat kan inderdaad met veel minder geld), dan traditionele projecten in het zuiden ondersteunen.

 10. In de stampvolle, tropisch warme, maar zeer inspirerende arena van het Humanity House is naar mijn mening woensdag een prima startschot gegeven voor de essentiële discussie over de toekomst van de Nederlandse non-gouvernementele organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De titel van deze online discussie dekt uitstekend de lading: wat is dat niet-gouvernementele precies? Waarin vertaalt zich dat? Wat kunnen NGO’s dat overheden, internationale organisaties of bedrijven niet kunnen? Maar ook: wat is de juiste balans tussen het zijn van een strategische partner voor de Nederlandse overheid en het terugclaimen / behouden van een autonome positie? Ben Knapen beschouwt NGO’s immers ook als ‘georganiseerd wantrouwen’ vis-a-vis het corporate bedrijfsleven, maar ook ten opzichte van de Nederlandse overheid. Bram van Ojik noemde dat diplomatieker het zorg dragen voor een ‘pluriforme samenleving’ als één van de twee kerntaken van ontwikkelingsorganisaties. De andere hoofdtaak is het zijn van de meer traditionele ‘armoedebestrijder’.

  Marc Broere werpt gelijk de meest controversiële vraag op die in de komende periode goed moet worden uitgediscussieerd: waarom zou het ministerie van Buitenlandse Zaken niet direct zuidelijke NGO’s gaan financieren? Ik vond daar dat van Ojik aanvankelijk wel kort door de bocht ging door de stelling te poneren dat het voor zuidelijke NGO’s niet zou uitmaken of ze door de Nederlandse overheid of (indirect) door Nederlandse NGO’s worden gefinancierd. Later nuanceerde hij dit, door terecht te stellen dat het heel erg afhankelijk is van de situatie ter plekke of deze vlieger opgaat. Onze ervaring is dat de meeste zuidelijke NGOs sterk hechten aan de Noord-Zuid link via het maatschappelijke kanaal, zeker in tijden waarin het Nederlandse (diplomatieke en economische) eigenbelang prevaleert in het Nederlandse buitenlandse beleid. We willen toch niet toe naar een situatie waarin Nederland in landen waar sterke Nederlandse economische belangen zijn mensenrechtenorganisaties in de steek laat of individuen die hun nek uitsteken om ook Nederlandse bedrijven die zich niet aan internationale wet- en regelgeving houden de maat meten? Onder andere daar kunnen noordelijke en zuidelijke organisaties elkaar versterken. Hier is veel meer over te vertellen, maar het voert te ver om er in deze reactie diep op in te gaan. Meer hierover in uitgebreidere bijdrages namens Cordaid later via deze site.

 11. Enige nuance is hier wel op z’n plaats. Want er zijn natuurlijk al heel wat organisaties in Nederland actief. En je zult ook niet maar zo maar je activiteiten elders moeten stopzetten. Maar wat Pronk in de jaren 70 al bepleitte om meer wederkerigheid te genereren, dat zou hierin wel eens vorm gegeven kunnen worden. Laat de MFOs nu maar goed aan de slag gaan met het verder recruteren van lokale medewerkers elders (op diverse regionale kantoren). Over een jaar of vier kunnen we die hierheen halen omdat zij wel als onafhankelijk buitenstaander ons van advies kunnen zijn in het aanpakken van onze sociale problemen, zodat gemeenschapsversterking niet langer eenrichtingsverkeer is.

 12. Waarom moet de overheid überhaupt meefinancieren aan de non-gouvernementele sector? Het is toch niet voor niets een onafhankelijke sector die zich – op papier althans – niets laat voorschrijven door de staat. Boet de ontwikkelingssector niet ontzettend in aan geloofwaardigheid door voorwaardelijk (!) geld te ontvangen vanuit de Nederlandse staat?

 13. Echt, Marc en Paul, ik stel voor de 25e behandeling in 40 jaar van DEZE vraag echt over te slaan en snel op iets meer vernieuwends over te gaan. Mijn advies aan deze overheid: doen; snel gaan doen, die directe steun aan NGO’s, en ervaren wat het is, daarmee wordt misschien het begrip voor de vele NGO’s (ja, ook Cordaid, Paul en ICCO) die dit al jaren doen misschien wat realistischer..

 14. Ik zie een interessante reactie. Piet van Ommeren schrijft: snel gaan doen die directe steun aan zuidelijke ngo’s. Ik hoop dat hij ons hier nog iets meer over kan vertellen want ik ben benieuwd naar zijn mening. Via internet zie ik dat hij directeur is van het regiokantoor van Icco in Bamako. Heeft de decentralisatie van ICCO ertoe geleid dat de organisatie tot de conclusie is gekomen dat directe steun aan zuidelijke ngo’s het beste is? Piet graag je reactie.

 15. Piet, ik begrijp je dadendrang, maar wil je vragen in je ongeduld niet het kind met het badwater weg te gooien.
  In je aversie tegen het gebruik van concepten en modellen kan ik een eind meegaan, en ik ontmoet die ook bij andere collega’s, zowel bij oudgedienden als bij ‘jonge honden’.
  Met jou stel ik vast dat er niets nieuws onder de zon is. En juist daarom moeten we antwoorden blijven geven op dezelfde vragen.
  Want de context waarbinnen ze gesteld worden is wel veranderd en zal mogelijk andere antwoorden opleveren die vandaag van betekenis zijn.

  Om toch maar de twee journalistieke platforms te blijven verbinden heb ik Defourny en Pestoff toegespitst op het onderwerp van dit forum en als blog op de OneWorld site gezet.

  Voor wie het wil lezen: http://www.oneworld.nl/bloggen/lezersblogs/zweedse-bril-kan-zicht-op-het-middenveld-verscherpen

 16. Toekomst van de NGO wordt door NGO zelf bepaald

  Een heel mooi verhaal van Manuela Monteiro; ‘thick problems, thin solutions’, de noodzaak van kennis bij deze thick problems omdat je anders thin solutions krijgt. Een reactie van een doorgewinterde, bevlogen kenner, één die niet opgeeft. Iemand die zich –alhoewel groots afhankelijk nog van MFS middelen- niet laat meeslepen in de structuur- en proces-oplossingen. Verfrissend om te lezen en heel goed dat Vice Versa er zoveel ruimte voor geeft, verdeeld in 2 delen zelfs.

  De vraag over de toekomst van de NGO’s -en laten we het nu even niet alleen over die paar grote kunstmatige, door de overheid afgedwongen, allianties of de maar steeds weer geïnterviewde en genoemde ‘oude vier’’ (ON, ICCO, HIVOS, Cordaid) hebben- is wel interessant maar zal zoals deze nu lijkt te gaan verlopen toch een flink ‘wie spreidt er de voor een staatssecretaris leukste blauwdruk op de tekentafel’ gehalte krijgen.

  Een NGO is letterlijk een ‘niet-overheidsorganisatie’ en kan dus alles zijn, niet alleen wat het was of nu is. Morgen kan ik of kun jij een organisatie starten. Je bedenkt wat je wilt bereiken (een doel), je ontwikkelt een aanpak (strategie noemen ‘de gevestigden’ dat) en je gaat aan de slag. Zo is het altijd geweest en zal het ook blijven. Nieuwe voorbeelden te over, ook in VV. Je wordt een formele organisatie of niet. Je bouwt een ‘nieuwe internationale hulporganisatie met ondernemerschap’, je organiseert dat mensen de Alpe d’Huez opfietsen om geld voor de kankerbestrijding op te halen, of je begint de Occupy beweging omdat je vindt dat de 99% niet worden gehoord. Je bent idealist of je bent zakelijk.

  Kortom: de toekomst van NGO’s wordt door de NGO’s zelf bepaald!

  De NGO die 50 jaar aan de verschrompelende overheidsborst gelegen heeft zal uitdrogen. Nieuwe NGO’s zullen ontstaan. Dat ‘nieuwe’ wordt bepaald door de initiatiefnemer, soms een bestuur (niet het meest ondernemend, flexibel en creatief meestal), door bevlogen idealisten of door slimme ondernemende durfals. De ‘oude’ teren op hun positie of gaan deels terug naar hun basis; Cordaid heeft haar constituerende merken die nog publieksgeld waard zijn, ICCO gaat terug naar de Protestantse Kerk, waaronder men denkt te kunnen (en zal) overleven, Oxfam Novib heeft een internationale naam en kracht en is nu eenmaal publieks(geld)lieveling en HIVOS, wel, we lezen het, een moedige strijder, maar misschien moet ook daar de volgende generatie, de creatieve, vrijere vernieuwing, gebaseerd op de sterke eigenschappen van HIVOS, wel vorm gaan geven aan de toekomst.

  En de overheid.. ach.. ze wil van de gesubsidieerde NGO’s af (of dat ook gebeurt, ik las recentelijk dat een VVD-kamerlid het over ‘een halvering van het MFS budget na 2015’ had..da’s nog immer veel geld) en tegelijkertijd wil ze zelf de (zuidelijke) NGO’s gaan financieren…
  ‘Laat ze maar even’ zou ik zeggen, richt je energie op iets anders. Voor de ‘afhankelijken’ is er nog even de tijd en in 4 jaar kan er heel, heel veel veranderen. Laten de huidige NGO’s zich op de vraag naar hun werk, hun diensten, concentreren, de vraag in het Zuiden of bv bij andere Noordelijke spelers, zoals.. ja, ja, het bedrijfsleven.

  De bestaande NGO die op voortbestaan van overheidssubsidie gokt neemt een risico, zo is het; ondernemen is risico’s nemen.
  De onconventionele nieuwe NGO’s zullen anders ondernemen, andere risico’s nemen of deze spreiden. Ze kijken waar ze geld voor hun product of dienst vandaan kunnen halen, van banken, van investeerders, van het publiek, van het bedrijfsleven, uit de loterij maar vooral bij de ‘afnemer’ van hun dienst of product; ze ‘verkopen’ hun product aan de geïnteresseerde. De een zal het lukken, de ander zal ten onder gaan of nooit op gang komen.

  Wie weet, misschien gaat op deze manier de zuidelijke -door de ambassade gefinancierde- NGO wel de diensten of producten van een gewoon goed ‘leverende’ noordelijke NGO afnemen, en zo de noordelijke NGO financieren.. Waarom niet.

 17. Susanne, mijn korte reactie was wat cryptisch misschien. De discussie heeft al zo vaak plaats gevonden en ik adviseer aan de ambassades (die zich overigens vaak heel goed van de complexiteit voor een ambtelijke bureaucratie bewust zijn), om het te gaan proberen. Met een aantal sterke NGO’s zal het we lukken, en dan is het ok dat er niet een MFO tussen zit als de lokale NGO’s er ook geen moeite mee hebben, maar het werken met kleine, vaak nog niet zo goed georganiseerde NGO’s zal een taaie kluif blijken voor de ambassade. En dan kan de waardering voor de MFO’s die dat al lang doen, misschien wat toenemen. Overigens werk ik bij Fair & Sustainable Advisory Services en ben ik ingehuurd als interim manager van ICCO in Bamako. Lees misschien ook mijn bijdrage aan het debat, hierboven..

 18. Een mooi en inspirerend stuk Piet. Je schetst een aantal interessante toekomstscenario’s. Toch blijf ik het bijzonder vinden dat vrijwel iedereen principieel lijkt te vinden dat er een einde moet komen aan volledige afhankelijkheid van overheidssubsidie. Zo’n gedachte past in de tijdsgeest, aan de andere kant blijf ik dit een ontmanteling van verworven democratische rechten vinden. Wat Nederland altijd uniek maakte was dat de overheid vond dat het een kritische maatschappelijk middenveld moest financieren omdat a-maatschappelijke tegenkrachten onze eigen democratie versterkten en b-ngo’s gewoonweg verdomd effectief werk doen als het om armoedebestrijding en het opkomen voor change agents in het zuiden gaat. Ik blijf van mening dat we het kind met het badwater dreigen weg te gooien. Vandaar dat ik wel degelijk iets in de lijn van Manuela Monteiro zie om gewoon met goede argumenten te blijven vechten voor een mfs 3.

 19. De non-paper van BUZA komt er voorlopig niet. Gelukkig maar, want dan kunnen we eerst zelf bepalen wat we willen, hoe we dat willen bereiken en hoeveel centjes we daarvoor nodig denken te hebben. Ik ben niet voor of tegen ‘Manuela’. Natuurlijk behoort de overheid de tegenmacht te financieren, maar gezien de politieke verhoudingen gaat ze dat waarschijnlijk niet meer doen, althans niet in de mate die we gewend waren. Het heeft geen zin om te blijven discussiëren of dat belachelijk, verkeerd of het-kind-met-het-badwater-weggooien is. Het is gewoon een feit. Wake-up!

  Als we het budget dat overheid ons verleend willen veilig stellen, zullen we de volgende stappen moeten doorlopen:

  1. Bepalen waar we ons wel en niet meer mee bezig moeten houden (doen we de juiste dingen). Veel doelen zullen gelijk blijven, maar een grondige herziening van de rol van het Nederlandse maatschappelijk middenveld kan niet zonder grondige zelfreflectie ook op het niveau van de doelen.
  2. Verhogen van professionaliteit en efficiëntie (doen we de dingen goed). Er valt met minder geld veel meer te bereiken. Daartoe moet de kaasschaaf methode losgelaten worden. Gewerkt moet worden aan fundamenteel nieuwe interventie strategieën en organisatiestructuren om veelal dezelfde doelen efficiënter te realiseren. Deze nieuwe interventie strategieën (waarbij veelal andere competenties van medewerkers nodig zijn) kunnen momenteel relatief gemakkelijk ingevoerd kunnen worden (‘never waste a crisis’).
  3. Bepalen hoeveel geld er voor de sector nodig is en hoe gebonden(!) dat geld wel of niet mag zijn. Op basis daarvan moet bepaald worden welke donoren (particulier, bedrijfsleven, overheid) benaderd moeten worden en hoe. Voor elke organisatie kan de mix anders zijn uiteraard.
  4. Bepalen strategie ten aanzien van de budgetten die vervolgens van de verschillende type donoren moeten gaan komen. Bij een gezonde zelfreflectie wordt niet bij voorbaat uitgegaan van hetzelfde totaal budget als in het verleden, maar is de grote van het budget de uitkomst van stap 1, 2 en 3. En hoe groter de verhouding tussen de doelen (‘meer ambitie’) en de middelen, hoe groter de kans dat de donoren over de brug komen. Bij het bepalen van de strategie om het gewenste overheidsbudget voor na 2015 binnen te hengelen, kunnen we het beste uitgaan van het feit dat een nieuwe regering dit gaat bepalen (de kans op nieuwe verkiezingen is groot). Daarom kunnen we beter inzetten op het beïnvloeden van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen en zorgen dat steun voor Nederlandse OS organisaties daarin stevig verankerd is.

 20. Marc Broere op Facebook: Onder embargo alvast het zeer interessante proefschrift ‘The Partnership Paradox, principles en practice in North-South NGO relations’ binnengekregen waarop Willem Elbers op 19 januari gaat promoveren. Hij deed onderzoek naar ICCO, Christian Aid en Action Aid en de relatie met hun partners in India, Ghana en Nicaragua. Toch alvast een kleine teaser: noordelijke NGO’s zijn schizofreen geworden, gevangen tussen hun eigen principes/ waarden en de managementools die hen door de politiek -met haar korte termijn denken en geschreeuw om resultaten- wordt opgedwongen. Maandag komt Willem met een opiniestuk alvast op de site van vice versa.

 21. Piet van Ommeren: aftrapje..: schizofrenie is een ziekte waar je zelf niets aan kunt doen (??); de NGO’s die donorgeld ontvangen hebben echter bewust gekozen voor toepassing van management tools (en de inrichting van hun organisatie en de wijze van omgaan met hun partners) die de donor hen oplegt. Die keuze werd bewust gemaakt en het sneue is dat die donor (de Ned overheid tenminste) de gelden nu terugtrekt, ondanks het feit dat die NGO’s zich keurig in het model inpassen, steeds weer (daar zou je schizofreen van kunnen worden..). Het is dus een typisch geval van: ‘helaas pindakaas’ en de bewuste NGO’s moeten maar snel hun strategie aanpassen.. Ben heel benieuwd naar het onderzoek!

 22. Vandaag bij de promotie van Willem Elbers geweest over de schizofrene paradox waarin ngo’s verkeren. Veel belangstelling, gerenommeerde opponenten (onder andere Paul Hoebink, Mirjam van Reisen en Ton Dietz) en Willem die zich kranig verdedigde. Twee dingen die Ton Dietz inbracht bleven bij me hangen. 1-De schizofrenie waarin ngo’s gedwongen door de overheid verkeren leidt tot veel frustraties op de werkvloer bij ngo’s. 2-Het onderzoek van Elbers leidde bij Dietz tot de vraag of partnerschappen tussen noordelijke ngo’s en ngo’s in Ghana nog minder gelijkwaardig waren dan die in India en Nicaragua (de drie onderzochte landen door Elbers). Elbers beaamde dat bijvoorbeeld ICCO in Ghana een stuk bevoogdender te werk ging met hun partnerorganisaties dan in de andere landen.

 23. Net zoals het nodig is om op fundamentele wijze te filosoferen over de nodige ontwikkelingen in onze eigen maatschappij en de wereldeconomie, is er nu ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking een noodzaak om meer essentiële vragen te stellen en essentiële discussies te voeren. Ik wil daar graag een bijdrage aanleveren door te verwijzen naar het 3 bladzijde tellende essay wat ik in 2009 heb geschreven (maar wat nog helemaal van toepassing is) ter inspiratie van de toenmalige Minister Koenders:
  “Wat is armoede en hoe kunnen wij ontwikkeling structureel bevorderen?” Lees het op: http://www.globalsoul.nl/schrijfsels/ontwikkelingssamenwerking.pdf

 24. Ik schreef op mijn persoonlijke website een artikel over de zieleroerselen van OS waarbij wordt verwezen naar mijn artikelen op The Broker website.
  De strekking: back to basic(s) needs, met o.a. een bericht naar aanleiding van het bezoek van Stas Knapen aan Ghana en Benin.
  Met vriendelijke groet
  Wieck Wildeboer.

 25. Oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, gisteravond tijdens ons debat Oude Meesters, Jonge Honden, over het draagvlak voor ontwikkelingsorganisaties. ‘Laten we elkaar niet in de put praten. Neem een willkeurige winkelstraat in Nederland. Winkels komen en winkels gaan, alleen de sekshops en wereldwinkels blijven bestaan.’

 26. Gisteren leuke bijeenkomst gehad met vijf (oud) politici over het huidige debat over ontwikkelingssamenwerking. Eimert van Middelkoop, Bas de Gaay Fortman, Wassila Hachchi, Ingrid de Caluwe, en Jeroen de Lange kwamen met interessante inzichten over het huidige debat en ook over de rol van ontwikkelingsorganisaties. Jammer dat de mensen van Partos en ook van de meeste ontwikkelingsorganisaties, uitgezonderd Cordaid, het ondanks onze uitnodigingen niet interessant genoeg vonden om te komen en te luisteren naar deze politici. De mensen die wel kwamen hadden gelukkig een fijne en leerzame avond.

 27. Occupy internationale samenwerking

  Het vloeibaar geworden Nederlandse OS beleid zou zomaar kunnen verdampen voordat nieuw beleid vorm krijgt. Terug naar de basisvraag: hebben we überhaupt een overheid nodig voor de IS als bedrijven de handel doen en burgers de solidariteit?

  Beleid begint en eindigt bij de individuele burger. Je zou kunnen zeggen: zonder het draagvlak van mondiaal burgerschap geen IS beleid. Hoe revitaliseer je een draagvlak?

  Een crisis helpt. Maar moet Nederland eerst onderlopen voordat burgers wakker worden?

  Draagvlak kan gelukkig ook ontstaan uit een proces van kennisontwikkeling, dialoog, bewustwording, motivatie en mobilisatie. De crisis wordt vervangen door een denkbeeldige crisis: de uitkomst van een doorberekend scenario. Stress-testen leggen de risico’s bloot en leiden tot tijdige structurele aanpassingen. Lessen uit het verleden worden serieus genomen.

  Lang niet iedereen ziet hoe belangrijk waterveiligheid, voedsel- en energie veiligheid en financiële stabiliteit zijn voor (inter)nationale ontwikkeling en armoede bestrijding. Niet iedereen is zich bewust van de complexiteit van de hedendaagse ontwikkelingsproblematiek, de zogenaamde ‘thick problems’.

  En bovendien, Nederlanders zijn toch al wereldverbeteraars. We sparen, we zijn milieu bewust en onze bedrijven zijn leuk sociaal verantwoordelijk bezig. Laat die anderen ook eens wat doen.

  Complexe problematiek vraagt om dito oplossingen. De werkelijkheid is helaas vaak niet simpel van: micro krediet is goed en grote dammen zijn fout. Of iets werkt of niet hangt af van een hele serie factoren en condities die vaak moeilijk van te voren zijn in te schatten.

  Voorlopig duidt niets erop dat we de capaciteiten bezitten die nodig zijn voor een veilige, eerlijke duurzame samenleving. Hoe verdelen we water, voedsel en energie bij toenemende tekorten? Hoe ontwerp je een stabiel financieel systeem? Hoe voorkomen we dat de armen de rekening betalen? Hoe voorkomen we onherstelbare schade aan flora fauna en ecosystemen? Hoe verander je leefstijlen? Wat doe je met de zingeving van de consument? Hoe verander je een economisch groeimodel? Welke bestuurlijke vormen passen hierbij?

  De noodzaak voor een sterke internationale samenwerking is dringender dan ooit. Er is behoefte aan onbegrensde creativiteit bij het zoeken naar nieuwe vormen voor IS. Occupy IS.

 28. Als iets kenmerkend is voor het debat over NGOs en ontwikkelingssamenwerking is het wel het opwerpen van grote vragen en het geven van grote antwoorden. De huidige toekomst discussie op Vice Versa is geen uitzondering. Het claimen van moreel gelijk en het verwijt van (financieel) eigenbelang maken de discussie er niet lichter op.

  In die zin is het aangenaam Anne Manschots samenvatting te lezen van William Easterley’s “The White Man’s Burden”, een pleidooi om ontwikkelingssamenwerking in de eerste plaats te richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in plaats van regeringen of samenlevingen te transformeren. Niet nieuw natuurlijk, en ook niet de enige waarheid. Ik herinner me eerdere discussies: ‘Erst das Fressen, dan die Moral’. Of is het nou omgekeerd? Je kan er lang en uitgebreid over debatteren. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om de samenleving te transformeren als leefomstandigheden verbeteren, maar ook het omgekeerde is waar.

  In dat licht zou ik ervoor willen pleiten naast de ‘grote’ discussies ook aandacht te hebben voor het concrete werk ‘on the ground’. Het leveren van maatwerk, aansluiten bij context specifieke kansen in landen, stap voor stap bouwen in plaats van steeds weer nieuwe donorprioriteiten, gebaseerd op ongetwijfeld knappe analyses, uit te storten over ontwikkelingslanden. Dat is ook in andere bijdrages aan deze discussie al gezegd.

  Maar niemand heeft het nog in verband gebracht met het huidige MFS II programma, dat zich nog tot en met 2015 gaat ontwikkelen en waarin “allianties” het verschil vormen met het MFS I programma. Over die alliantievorming wordt vaak schamper gedaan. Zo spreekt Paul Hassing in zijn bijdrage van 23 januari over ‘afgedwongen consortia die geen lang leven beschoren lijken’. Ik kijk daar wat anders tegenaan als ik van nabij zie hoe het programma van de SRHR Alliantie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zich ontwikkelt: een alliantie van 5 organisaties in Nederland (Rutgers WPF, AMREF, CHOICE, dance4life, Simavi) die in 9 landen in totaal 52 partnerorganisaties, of liever gezegd 9 allianties, ondersteunt. Het programma dat de allianties in de landen vormgeven is praktisch. Verbindt aandacht voor seksuele vorming met reproductieve gezondheidszorg en rechten, en werkt langzaam maar gestaag toe naar een geïntegreerde effectieve samenwerking met, waar mogelijk, een beperkte geografische focus.

  Natuurlijk was er in eerste instantie scepsis in de landen: waarom zou een partner van Simavi ineens gaan samenwerken met een partner van Rutgers WPF? Maar het duurde niet lang voor er betrokkenheid ontstond. De meeste partnerorganisaties zijn nuchter en realistisch: ze zien de kansen die alliantievorming biedt en willen die benutten: hun ‘ownership’ ten opzichte van donoren wordt vergroot: ze worden minder een speelbal, kunnen professioneler werken, groeien in hun rol als advocacy-partner en als gesprekspartner voor andere ‘stakeholders’, inclusief de lokale overheid in het gebied waar ze werken.

  Capaciteitsopbouw, zo centraal in MFS II, wordt strategisch ingezet. In sommige landen heeft dat er al toe geleid dat de organisaties niet alleen samen werken aan betere leefomstandigheden, ieder vanuit eigen expertise, maar ook als alliantie een regiefunctie gaan ontwikkelen in het geografische gebied waar ze werkzaam zijn.
  Dat is niet niks. Samenwerken is voor velen een nieuwe ervaring, en vaak een enorme uitdaging, net als voor ons in Nederland. Organisaties worden gedwongen over hun eigen schaduw heen te stappen. Maar als zij dat doen, vallen de hokjes soms ineens weg. Men weet op lokaal niveau immers heel goed wat de obstakels zijn, vaak liggen die in de verschillende rollen en mandaten die een effectieve benadering in een gebied in de weg staan. Dus is het relevant om met andere partijen, NGOs, maar ook met bijvoorbeeld de lokale overheid te gaan praten.
  Dan liggen er soms onverwachte kansen voor beide partijen, zoals laatst in het Oeganda programma. De alliantieorganisaties zochten in één van de districten contact met het plaatselijk ziekenhuis waar een grote hoeveelheid langwerkende voorbehoedsmiddelen voorradig was, zeer gewild, maar ongebruikt, omdat de staf niet getraind was ze toe te dienen. Afgesproken werd dat de staf nu door één van de organisaties getraind gaat worden. Zomaar een voorbeeld. Dat zijn relevante ontwikkelingen op lokaal niveau: praktisch, behapbaar, gericht op effectiviteit en duurzaamheid.

  Het blijft in dit opzicht jammer dat de ambitieuze gezamenlijke evaluatie van MFS II hier geheel aan voorbij gaat. De kracht en uitstraling van de samenwerking in allianties kan moeilijk uit de verf komen als in de evaluatie één organisatie in een land geïsoleerd wordt onderzocht. Gelukkig heeft de SRHR Alliantie wat fondsen vrijgehouden om in enkele landen wél een evaluatie van het alliantieprogramma uit te voeren.

  We willen namelijk graag weten hoe het alliantie concept precies werkt, en wat er verbeterd kan worden. Daarbij zit inbegrepen de rol die we als Nederlandse alliantie aan het ontwikkelen zijn. Ook dat is een gevolg van MFS II: we dragen niet alleen kennis, vaardigheden en fondsen over, maar leren ook mét de allianties in de landen hoe we als Nederlandse NGOs de samenwerking kunnen benutten om effectiever te opereren en andere ‘stakeholders’ te involveren.

  Wanneer we het concept van alliantievorming nu al bij het grofvuil zetten, zoals Paul Hassing in zijn bijdrage van 23 januari impliceert, schieten we ons doel voorbij. Om de complexiteit van ontwikkelingssamenwerking aan te kunnen, moeten we de krachten bundelen: één organisatie, één ‘stakeholder’ zet geen zoden meer aan de dijk. Alliantievorming, flexibel en met soms onverwachte bondgenoten, is cruciaal. Zowel bij het ‘kleine’ als bij het ‘grote’ verhaal.

  Marijke Priester
  Programma manager SRHR Alliantie
  23 februari 2012

 29. Pingback: 08.03 – “ngo”? « Stageblog Bedrijfscommunicatie

 30. Is het opzetten van “Bedrijfs NGOs” om te vissen in de vijver van publiek geld een trend?. Subsidies – in welke vorm dan ook – zijn laag hangend fruit voor de bedrijven. Ook als ze hiermee buitenlandse avonturen kunnen financieren. Dat de gulden daardoor een daalder wordt is winst voor IS.

  Maar wie is een bedrijf? Wie is de achterban van een bedrijf? Is dat de consument/burger? De aandeelhouder, het management, het product of dienst van het bedrijf? Bestaat er zoiets als een solidair bedrijf? Kunnen bedrijven een visie hebben op de wereld achter de ‘markt’

  Maatschappelijk verantwoord gedrag zou het eerste bedrijfsprincipe moeten zijn en niet het afsluitend hoofdstuk in het jaarverslag. Maar als daar publieke fondsen voor gebruikt worden moet je je eerst afvragen: in naam van wie of wat doet een bedrijf eigenlijk goed?

  Het delen van kennis en kunde van bedrijven voor het algemene nut en welzijn van de minder bedeelden is zeer nobel. Maar hoe verhoud zich de bedrijfsinstinct van concurrentie met het open delen van kennis? Hoe voorkom je belangenverstrengeling? Wanneer mag je winst maken? Of maakt dat allemaal niet uit zolang de targets maar gehaald worden?