Vragen voor Kathleen Ferrier en Bram van Ojik

Vrijdagmiddag 14.30 uur interviewt Vice Versa scheidend Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA) en aankomend Kamerlid (en OS topambtenaar) Bram van Ojik (GroenLinks) Zie hier de vragen die wij hebben bedacht. Heeft u ook vragen? Stuur ze svp voor vrijdagmiddag 12 uur zodat wij ze nog voor kunnen leggen aan Kathleen Ferrier en Bram van Ojik.

Vragen interview Bram van Ojik/Kathleen Ferrier

Deel 1:

*Waren de afgelopen 2,5 jaar voor jullie de twee makkelijkste in jullie lange ervaring binnen de ontwikkelingssamenwerking?
*Bram, wat is jouw moeilijkste moment geweest?
*Kathleen, wat is jouw moeilijkste moment geweest?
*Hebben jullie beleid moeten goedkeuren of uitvoeren waar je diep in je hart eigenlijk niet goed mee kon leven?
*Wat is nu de belangrijkste maatregel die de ambtenaar Van Ojik heeft moeten uitvoeren die hij als politicus weer direct zou afschaffen of ombuigen?
*Hebben jullie door onzichtbare invloed ook gepland beleid ten positieve kunnen ombuigen?
*Als jullie Knapen een rapportcijfer moeten geven, wat wordt het dan?
*Bij zijn aantreden zijn Knapen in een interview met Vice Versa: ‘het grote voordeel van bezuinigingen is dat ze je dwingen om keuzes te maken.’ En: ‘De belangrjkste vooruitgang van het nieuwe beleid is dat we nog meer willen investeren in zelfredzaamheid. We willen nog beter omschakelen van hulp naar investeren. En we willen ook kijken of we nog beter kunnen aansluiten bij de specifieke kennis die Nederland in huis heeft.’ Nu leert de geschiedenis dat iedere bewindspersoon op OS vond dat hij beter was dan zijn voorgangers, maar vinden jullie dat Knapen echt de geschiedenis ingaat als de grote hervormer van de Nederlandse OS?

Deel 2: Ontwikkelingssamenwerking als topsector

*Volgens Rene Grotenhuis zou ontwikkelingssamenwerking ook als topsector moeten worden beschouwd. Zijn jullie het daarmee eens?
*Is het ook vandaag de dag daadwerkelijk nog een topsector of hebben we de afgelopen jaren veel van onze reputatie moeten inleveren?
*Er zijn twee stromingen binnen de ontwikkelingssector: de ene stroming, zoals Rene Grotenhuis, zegt dat de sector drastisch moet hervormen. De andere stroming onder leiding van Evelijne Bruning en Jack van Ham zeggen dat we ons niet moeten aanpraten dat we het zo slecht doen en dat het hoogstens gaat om wat onkruid wieden in de tuin. Tot welke bloedgroep behoren jullie?
*Hoe beoordelen jullie trouwens de vitaliteit van de Nederlandse ontwikkelingssector?

Deel 3: de politiek

*Wat vinden jullie van de kwaliteit van de politieke debatten in de Tweede Kamer?
* Wat zijn nu de grootste verschillen tussen CDA en GroenLinks op het gebied van OS? Of kunnen ze elkaar juist goed vinden bijvoorbeeld op het gebied van coherentie en duurzaamheid?
* Kathleen, voor jou was eigenbelang geen vies woord. Hoe zit dat bij jou, Bram?
* Bram, jij was het niet eens met dat deel van het WRR rapport waarin armoedebestrijding en investeren in de sociale sectoren tegenover ontwikkeling wordt gezet. Toch behoren de sociale sectoren niet meer tot de beleidsprioriteiten. Vind je dat spijtig? Vind je dat de Kamer daar feller tegen in had moeten gaan? En zou jij het bij GroenLinks weer terug op de agenda willen zetten?
*Kathleen, wat zie jij als je belangrijkste erfenis die je nalaat?
* Zijn er dingen waar je achteraf spijt van hebt of beter had willen doen?
*Je hebt gevochten voor coherentie, is dat ook de trend die je nu ziet?
* En wat betreft duurzaamheid?
* Volgens Paul Hassing, die regelmatig op de Vice Versa site schrijft, gaat het debat – ook het politieke debat – te veel over thematische beleidsprioriteiten (gender, migratie, aids, etc.). Ervaren jullie dat zo en is een debat zonder thematische prioriteiten uberhaupt mogelijk?
*Iedereen heeft het wel over die nieuwe agenda, maar is de praktijk niet een andere. SNV gaat de markt op, Cordaid gaat de markt op. En het geld is te halen bij de grote foundations en de Wereldbank: dan gaat het juist om het uitvoeren van klassieke projecten. En de donateurs geven ook eerder voor een ziekenhuisje dan voor een handelscampagne.
*Bram, hoe kijk jij hier tegenaan?
*Waar ligt volgens jou de toekomste rol van NGO’s en hoe ga jij daar politiek op inzetten?
*Ga jij, Bram, opvolging geven aan de coherentienota van Ferrier?
*Als je de partijprogramma’s bekijkt dan zie je dat er weinig veranderd is in vergelijking met 3 jaar geleden. Hebben we naar een schijnvertoning gekeken met grote woorden als dat dingen moeten veranderen?
*Is de ontwikkelingssector veilig?
*Kathleen, nog een gouden tip voor Bram. Wat moet hij als politicus nu wel of niet gaan doen?
*En wat ga je nu zelf doen: zien we je terug in de sector?

Marc Broere
Over de schrijver

Marc Broere is hoofdredacteur van Vice Versa en lokaalmondiaal. Marc Broere is auteur van verscheidene boeken over ontwikkelingssamenwerking, waaronder het in 2004 verschenen 'De bewogen beweging -50 jaar mondiale solidariteit' (met Hans Beerends), het in 2009 verschenen 'Berichten over armoede -een journalistieke kijk op ontwikkelingssamenwerking' en het in 2013 verschenen 'Minder hypes, meer Hippocrates.' (met Ellen Mangnus)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

3 reacties op “Vragen voor Kathleen Ferrier en Bram van Ojik

  1. Interessante vragen. Ik zou van Bram van Ojik en Kathleen Ferrier nog wel willen weten of ze voor een MFS-3 zijnen of ze vinden dat de staat wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft. Eerlijk gezegd vind ik het nogal zorgwekkend dat Cordaid en SNV nu zo de markt op gaan met bijbehorend jargon.

  2. Vraag aan beiden: in hoeverre voelen jullie je vrij om in het openbaar kritische te zijn over OS om vervolgens in de Telegraaf te lezen hoe jullie argumenten gebruitk worden om OS af te schaffen? Kunnen jullie daar voorbeelden bij geven?

    In hoeverre is het (prinipieel / practisch) mogelijk dat de overheid zijn eigen opposanten financiert via MFS?. Speelt de (on)mogelijkheid om daarvoor elders financiering te krijgen daarin een rol in jullie argumentatie?

    Wat heeft 10 jaar toegenomen accountability over resultaten de OS-sector opgeleverd? In ieder geval niet meer politieke / publieke steun voor OS. Moeten we niet eens ophouden met het rapporteren van al die resultaten? Het kost alleen maar (overhead) geld.

  3. Vraag voor beiden: We hebben de afgelopen jaren/decennia allerlei portefeuilleverdelingen meegemaakt, waarbij ontwikkelingssamenwerking onder ministers of staatssecretarissen viel, met een wisselende invulling. Hoe zou een volgend kabinet daaraan vorm moeten geven?