Vrijdagmiddagborrel Jack van Ham: ‘Internationale samenwerking, CDA gokt verkeerd!’

Het CDA gokt weer verkeerd, stelt Jack van Ham in deze vrijdagmiddagborrel. Met meer Europa en minder ontwikkelingssamenwerking lijkt de fractievoorzitter van het CDA de strijd aan te gaan ‘over rechts.’

In tijden van grote crises en verkiezingen wordt alles vloeibaar. ‘Meer Europa en minder Ontwikkelingssamenwerking’ lijkt bijvoorbeeld de nieuwe werkelijkheid van het CDA, of in ieder geval van haar fractievoorzitter. Opvallend, ‘de hoeder van ‘t hart en de moraal’ gaat de strijd aan over rechts. In twee prachtige artikelen, nota bene op dezelfde pagina, in het NRC van dinsdag 22 augustus 2012, wordt duidelijk waarom het CDA mijns inziens (weer) verkeerd gokt.

Het eerste gaat over ontwikkelingssamenwerking en is geschreven door een aantal ‘sociale’ maar toch ook vooral praktische liberalen, die afstand nemen van de onzalige draai die de VVD de afgelopen jaren heeft gemaakt. Van een open naar de wereld gekeerde samenleving tovert de VVD Nederland terug naar de jaren van isolement en afzondering. Juist een economie als die van Nederland dient de aansluiting met de wereld niet te verliezen en met alle mogelijke middelen en partijen voor te lopen in de mondiale ontwikkeling. Ontwikkelingssamenwerking hoort daar niet alleen bij, het is een van de meest prominente activiteiten. Zo Buma, nu jij weer.

Nieuwe wereldkolonisators

Over Europa, meer Europa gaat het tweede artikel. Een prachtig spotje van de FNV geeft aan waarom Emile Roemer de juiste analyse maakt. Niet de aangesloten staten (op een enkele uitzondering na) hebben de huidige financiële en economische malaise veroorzaakt, maar banken, financiële instellingen en het chronisch gebrek aan toezicht in een totaal opgefokte economie van de schulden.

Dat wordt nu opgelost door wereldwijd, en met name in Europa,  collectieve voorzieningen, vangnetten, pensioenen etc.  uit te kleden en de herwonnen  gelden naar banken te laten vloeien. Banken en hun managers, Oligarchen uit de nieuwe economieën met in hun kielzog voetbalclubs, de nieuwe ranzige rijken in onze wereld. De rest krijgt zo langzamerhand het nakijken

Sluipend werden zij de afgelopen decennia de nieuwe wereldkolonisators. Niet door bruut geweld of oorlogvoering maar door subtiele criminele financiële producten, internet, machtsovernames zonder adequate democratische controle. Zij hebben volop geprofiteerd van hun randmisdadige handelingen en de bevolkingen van de wereld draaien er voor op. De banken gaan vrijuit, to big to fail, de bevolking betaalt. Buma, heb je nog meer moraal nodig?

Meer Europa, zeker maar niet om collectief de bevolking af te knijpen en dit dan structurele veranderingen voor de toekomst te noemen. Vergeet niet wie de crises veroorzaakt. Daar moeten de maatregelen in eerste instantie worden genomen.

De wereld herschikken

De afgelopen 10 jaar leek er meer optimisme over internationale ontwikkelingen. Hulp werd samenwerking. Belang werd gemeenschappelijk belang. Roofbouw werd duurzaamheid. Armoede werd perspectief.  Laten we positief blijven over deze ontwikkelingen en er vooral keihard en met veel creativiteit aan werken om het te realiseren. Ook al leven we in een tijd waar 20 % van de wereldbevolking (nog steeds) het beheer heeft over 80% van de opbrengsten. Stap voor stap moeten we dat kunnen herschikken en de wereld wat leefbaarder maken.

Wat we niet kunnen en mogen toestaan is dat die vooruitgang in een zeer korte periode om zeep wordt geholpen door zich crimineel gedragende instellingen die louter voor puissante rijkdom en eigen gewin wensen te gaan.

Daarvoor moet ook ngo’s bij tijd en wijlen en vooral rond verkiezingen weer eens de straat op, laten horen wat is aangericht en hoe mensenrechten worden verkwanseld. Dat geluid zou je van Buma moeten horen, toch?

Jack van Ham is bestuurslid van lokaalmondiaal/coolpolitics en schreef deze column op persoonlijke titel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

3 reacties op “Vrijdagmiddagborrel Jack van Ham: ‘Internationale samenwerking, CDA gokt verkeerd!’

  1. Jack, dank voor dit pleidooi. Het leven zit ingewikkeld in elkaar. Ik geloof nog in dat verhaal van die onrechtvaardige rentmeester. Een landeigenaar had een rentmeester die er een potje van had gemaakt omdat z’n baas het toezicht een beetje had laten gaan. Maar binnenkort zou hij eens langskomen om te kijken hoe de zaken er voor stonden. De rentmeester wist dat het er niet goed voor stond en vroeg zich af wat te doen. Hij besloot alle mensen waarvan hij nog geld terug moest krijgen bij zich te laten komen en begon een schuldsaneringsprogramma (lijkt me niet zo’n goed idee als je zelf in de schulden zit maar goed, hij had er wel een paar vrienden bij. Dat kon van pas komen als hij straks z’n baan zou verliezen). Toen de landeigenaar hier tijdens zijn bezoek van op de hoogte kwam, prees hij de rentmeester dat hij met overleg gewerkt had (zou je niet echt verwachten, want het zal hem een goede duit gekost hebben). Maak je dus vrienden met de onrechtvaardige mammon (god vd welvaart) vervolgde de verteller (beter bekend als Jezus van Nazareth). Eigenlijk doe je niet anders als desk-officer van een willekeurige ontwikkelingsorganisatie. Het hangt wel een beetje af van of je de landeigenaar een beetje kent hoe je daar in staat denk ik. In elk geval kende die rentmeester degene aan wie hij krediet had verstrekt. Een basisvoorwaarde voor goede projecten lijkt me. Het zal jou niet verbazen dat ik niet op de lijst van het CDA sta maar op die van de CU. Daar doen we nog wat met die verhalen (wat dacht je van een jubeljaar bijvoorbeeld… dat moet jou als geboren katholiek toch ook aanspreken (Katholieken zijn trouwens tegenwoordig ook meer dan welkom bij de ChristenUnie). Meer in het algemeen zou ik mensen die werken bij middenveldorganisaties willen oproepen om politiek actiever te worden. Laat het regeren niet over aan de koopman, dominee of communist. Start een partij of ga meedoen in een bestaande partij. Dan kan het debat weer over meer gaan dan schulden alleen, met een blik op de wereld en oog voor elkaar.

  2. Reinier. Ik heb niet veel meer willen doen dan politici erop wijzen eens wat meer naar probleemoplossingen te kijken bij de veroorzakers ervan en niet in de eerste plaats bij degenen die het minst weerbaar en slachtoffer zijn. Ook dank voor de suggestie om mij als ” katholiek uit de overlevering ” aan te sluiten bij politieke partijen met die signatuur. Met hun verloren morele gezag bieden mijn katholieke roots echter geen perspectief