UPDATE – Vrijdagmiddagborrel: Smart Aid

Door een technische fout verscheen gisteren maar de helft van de vrijdagmiddagborrel van Marc Broere. Lees hier de hele versie. – Vanaf komende maandag barst het los op de Vice Versa-website met Smart Aid. Dat is een nieuw journalistiek project van Vice Versa in samenwerking met Cordaid. Marc Broere blikt vooruit.

Na So you think you can help en de Knaak van Knapen slaan Cordaid en Vice Versa dit najaar voor de derde achtereenvolgende keer de handen ineen voor een online discussie over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Gekozen is voor het thema smart aid in de topsector Internationale Samenwerking, in de kortere variant te framen als Smart Aid.

Het is een interessante herfst: er zijn verkiezingen geweest, de nieuwe woordvoerders OS zijn gekozen, er staan begrotingsdebatten over het ontwikkelingsbudget voor de deur, en ondertussen wordt er onderhandeld over een nieuw kabinet dat zich zal moeten buigen over de status en positie van ontwikkelingssamenwerking daarin. Ondertussen wordt er ook in de sector zelf gediscussieerd over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking, of beter gezegd internationale samenwerking.

Helpende hand bieden

Vice Versa en Cordaid willen het debat middels dit project graag een helpende hand bieden en de discussie sturen om zo te voorkomen dat het een te breed en richtingloos debat wordt. We plaatsen ons in het hart van de discussies en willen deze gaan verdiepen, duiden en misschien ook wel beïnvloeden. We kiezen hierbij voor verrassende vormen, wat deze discussie anders maakt dan de twee eerdere projecten.

Daarbij hebben beiden elkaar gevonden met een specifieke invalshoek binnen die discussie, namelijk over die van ontwikkelingssamenwerking als ‘topsector.’ En deze invalshoek verscherpt door de woorden smart aid eraan toe te voegen.

Doel van het project is om in de aanloop en de nasleep van de verkiezingen op zoek te gaan naar de elementen en onderwerpen die van ontwikkelingssamenwerking een topsector maken, terwijl we tegelijkertijd inzichtelijk proberen te maken in welke delen van ontwikkelingssamenwerking innovatie juist onontbeerlijk is.

Open staan voor anderen

Met Smart Aid wordt door sommigen de open data-visie verstaan die overal onder constructie is, maar wij zien dat breder en willen het ook breder neerleggen. Onder Smart Aid verstaan we, zoals Sjef van der Lans van Cordaid dat verwoordde, ‘de nieuwe innovatieve manier van internationale samenwerking. Open voor ideeën, idealen en doelen van andere sectoren. Open voor innovatie en samenwerkingsverbanden. Anticiperend op veranderende machtsverhoudingen wereldwijd. Open voor nieuwe financieringsmogelijkheden en tot slot gebruikmakend van open data waardoor er betere informatievoorziening is over projecten, tussen het Zuiden en het Noorden en dus ook effectiever kan worden ingespeeld op behoeften en noden.’

Door het framen van het debat rond smart aid in de topsector Internationale Samenwerking kunnen we uit verschillende hoeken discussiëren:

1-Wat de vernieuwende positie van Nederland in het speelveld van OS/IS wereldwijd heeft opgeleverd en blijft opleveren. Kortom, hoe ziet die topsector ontwikkelingssamenwerking eruit? En welke delen van de Nederlandse OS verdienen wel en niet het predikaat topsector?

2-Hoe andere landen en ook andere sectoren de vernieuwing vormgeven. Hoe bijvoorbeeld in de bekende topsectoren van Nederland innovatie wordt vormgegeven.

3-Wat voor eisen dit stelt aan de huidige OS-wereld in Nederland, aan de infrastructuur die we de komende jaren moeten uitbouwen en aan kennisvorming en synergie in de aanpak?

Niet te veel verklappen

Ik ga nu nog niet te veel verklappen. Maar komt maandag terug naar deze website!

In de eerste week staat innovatie en technologie centraal. Hoe moeten we de ontwikkelingssamenwerking organiseren om een topsector te worden? Is het bij elkaar gaan zitten op één locatie, zoals de High Tech Campus in Eindhoven, misschien een optie? Maandag hierover een uitgebreid interview met Bert-Jan Woertman, manager bij Philips en lid van het Management Team van de High Tech Campus in Eindhoven. Hij geeft een aantal interessante tips aan de OS-sector waar we volgende week op voortborduren.

In totaal behandelen we vijf weken lang iedere week een nieuw onderwerp. En op 22 november wordt alles afgesloten met een live-debat. En is onze sector hopelijk een beetje smarter geworden.

Marc Broere
Over de schrijver

Marc Broere is hoofdredacteur van Vice Versa en lokaalmondiaal. Marc Broere is auteur van verscheidene boeken over ontwikkelingssamenwerking, waaronder het in 2004 verschenen 'De bewogen beweging -50 jaar mondiale solidariteit' (met Hans Beerends), het in 2009 verschenen 'Berichten over armoede -een journalistieke kijk op ontwikkelingssamenwerking' en het in 2013 verschenen 'Minder hypes, meer Hippocrates.' (met Ellen Mangnus)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties op “UPDATE – Vrijdagmiddagborrel: Smart Aid

  1. Het lijkt me een goed inititief om vast voortuit te lopen op een nieuw kabinet Rutte II en nieuwe contouren aan te dragen voor een modernisering van het wederzijds belang, genaamd internationale samenwerking.Ook de ambitie om het initiatief van VV in het hart van de discussie te willen plaatsen, valt te prijzen. Evenals de deelname van deskundigen die tot nu toe aan de zijkant stonden of er niets mee hadden. Maar ik kan ook een kleine teleurstelling niet onderdrukken over de voorgestelde richting van de discussie. De meest prangende vraag wat drijft ons (belastingbetaler en kiezer) om internationaal actief te zijn, wordt niet gesteld. Het is te gemakkelijk om daar aan voorbij te gaan. De 20 jaar lang bestaande motivatie om iets aan armoedebstrijding te doen, is niet langer alleen richtinggevend en aan erosie onderhevig, terecht of onterecht. Welke ambitie heeft Nederland om internationaal actief te zijn? Willen we in een aangepaste en moderne versie van internationale samenwerking weer een voorhoede positie innnemen? Willen we een deel van onze souvereiniteit op dit specifieke beleidsterrein delen in een EU verband? Dit zijn in eerste aanzet de vragen die het nieuwe kabinet zal moeten beantwoorden of tenminste een serieus traject in te zetten waarin deze vragen worden bediscussieerd. Zo niet dan vrees ik dat het 4 jaar lang pappen en nat houden wordt, zonder bezieling en vooral het lanceren van nieuwe terminologie daarme suggererend dat er een nieuw beleid is. Zo las ik bijv. vandaag dat een bepaalde aanpak zou leiden tot een win-win-win-win-win situatie: de overheid werd er beter van, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld, de armen en nog iets, ik dacht het klimaat of zo. Hoe krijg je het bedacht. Dat gelooft toch geen mens! Die kant moeten we dus niet op. Zoals het WRR rapport opmerkte: het gaat om werkelijke ambitie en niet om mooie pretenties.

  2. Pingback: 1 november 2012 « impactinvestingnews