De wekelijkse tip van Marc en Ellen: ‘Kijk goede praktijken van onze buurlanden af’

In het boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’ uit december 2013 duiden ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus en Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere de discussie over ontwikkelingssamenwerking en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in -én de zin van- hun werk weer terug te vinden. Het boek eindigt met 20 concrete tips voor een vitale sector met geïnspireerde werknemers. Iedere woensdag zetten we een van de tips van Ellen en Marc online. Met vandaag tip 2: kijk goede praktijken van onze buurlanden af. Verder lezen

De Economic Partnership Agreements: een reisje naar de Cariben

De EPA’s. Jarenlang waren ze een begrip in de ontwikkelingswereld. Door nogal wat NGO’s werden felle campagnes gevoerd tegen deze vrijhandelsverdragen tussen de EU en de ACP landen. Ze zouden een regelrechte bedreiging vormen voor de nog fragiele economieën in Afrika, de Cariben en de Pacific. Die campagnes zijn nagenoeg verstomd. De enige regio waar inmiddels een EPA van kracht is, is het Caribisch gebied. Vanaf 1 januari 2008 bepaalt de EPA de verhouding tussen de EU en CARIFORUM, het verband van Caribische staten. Evert-Jan Brouwer, politiek adviseur bij stichting Woord en Daad, kijkt welke lessen er getrokken kunnen worden voor andere EPA regio’s. Verder lezen

Het gratis ‘IKEA-pakket huis’ verruilen voor een betaalbare duurzame woning

De stedenbouw in Afrika kan anders en veel slimmer. Robert van Kats, architect en urban designer bij DASUDA, laat dat graag zien. Hij bijt de spits af als gastspreker bij de eerste Inspiring Friday, een initiatief van Saskia Stolz (directeur SAZZA) en Marc Broere (hoofdredacteur bij Vice Versa) om één keer per maand een vrijdagmiddagborrel met diepgang te organiseren. Verder lezen

Driemaal weg met het neoliberalisme

In twee dagen tijd waren er vorige week drie bijeenkomsten waar duidelijk afstand werd genomen van het huidige op hebzucht en korte termijnwinst gerichte neoliberalisme. Hans Beerends bezocht ze alle drie en schreef een impressie. Verder lezen

Vrijdagmiddagborrel: Wie A zegt, zegt B

In deze vrijdagmiddagborrel schrijft Marc Broere over de oude B-doelstelling van SNV, de eis dat ontwikkelingswerkers in het veld ook aan voorlichting en bewustwordingsactiviteiten in Nederland moesten doen. Onder leiding van Thea Fierens was deze formule enorm succesvol in de jaren tachtig en leidde het tot grote betrokkenheid van Nederlandse groepen en gemeenten bij ontwikkelingsprojecten. Misschien een idee om nog eens af te stoffen en in vernieuwde vorm op de markt te brengen? Het zou de missing link kunnen zijn tussen de dagelijkse praktijk van ontwikkelingssamenwerking en betrokkenheid van Nederlandse burgers. Verder lezen

Vredeszaaiers en Bijbelse drijfveren

Afgelopen dinsdag nam oud-politica Kathleen Ferrier de Vice Versa special over Bijbelse inspiratie in ontvangst. Wat is het belang van religie in ontwikkelingssamenwerking? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst. Zeker na de aanslagen in Parijs is het verleidelijk om alleen de negatieve kanten van religie te belichten. Maar dat religie ook een belangrijke positieve rol speelt, bewezen de aanwezige sprekers. Verder lezen

Liever pionieren dan braaf zijn

De IOB evaluatie ‘Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie’ (2014) over Nederlandse handelsposten in het buitenland, biedt aanleiding om in gesprek te gaan met de beleidsonderzoekers achter de evaluatie, Frans van der Wel en Jisse Kranen. Een gesprek over Nederlandse handelsbevordering in de BRICT-landen, ondernemen in opkomende economieën en de middenweg tussen OS en niet-OS. ‘Op het moment dat je echt vroeg in een nieuw land gaat zitten, dan heb je een groot voordeel.’ Verder lezen

De wekelijkse tip van Ellen en Marc: ‘Voer spraakmakende campagnes’

In het boek ‘Minder hypes, meer Hippocrates’ uit december 2013 duiden ontwikkelingseconoom Ellen Mangnus en Vice Versa hoofdredacteur Marc Broere de discussie over ontwikkelingssamenwerking en spreken ontwikkelingswerkers moed in om het plezier in -én de zin van- hun werk weer terug te vinden. Het boek eindigt met 20 concrete tips voor een vitale sector met geïnspireerde werknemers. Iedere woensdag zetten we een van de tips van Ellen en Marc online. Met vandaag tip 1: voer spraakmakende campagnes. Verder lezen

Bijbellezen voor sociale rechtvaardigheid

Met de Bijbel in de hand geweld, onderdrukking en aids te lijf gaan. Veel organisaties in binnen- en buitenland baseren hun ontwikkelingsprojecten expliciet op de bijbel. Maar hoe verminder je geweld en onderdrukking met religie als belangrijkste – en soms enige instrument? En voor welke dilemma’s kom je te staan? Verder lezen

Van vaklui naar salesmanagers? Over marktmechanismes voor projectfinanciering

De ontwikkelingsdeskundige van vandaag de dag is verworden van vakmens tot verkoper van bezweringsformules in projectformats. Dat schrijven SNV-deskundigen Rinus van Klinken en Joost Nelen in deze opiniebijdrage. Het duale karakter van afstemming op doelgroep en op donor is niet nieuw, maar de balans helt definitief over naar de laatste. Met als risico dat vakkennis en discussie overruled worden door behaagzucht. Verder lezen

Vrijdagmiddagborrel: Humor als achtste drempelcriterium voor de strategische partnerschappen

Een teambuilding dag voor de OS-sector waarop verbroedering, humor en zelfrelativering centraal staat. Wetenschapper Sara Kinsbergen pleitte hier oktober vorig jaar voor tijdens de bijeenkomst over 65-jaar ontwikkelingssamenwerking. Een prima idee, vindt Marc Broere die dit idee verder met haar besprak. Meer humor en het vermogen je zelf wat meer op de hak te nemen zou een van de belangrijkste goede voornemens van de ontwikkelingssector in 2015 moeten zijn. Verder lezen

Zonder haar eet Port-au-Prince niet

Ze zijn luidruchtig, slepen met zakken lokale handelswaar en overbruggen dagelijks vele kilometers: de ‘Madames Sara’, Haïti’s rondreizende marktvrouwen. Inkoper, transporteur en distributeur ineen. Hoe werkt hun informele en organisch roterende marktsysteem? Eva Huson reisde af voor de special over voedselketens naar de Caraïben en zocht het uit. Verder lezen