Abonneren

Neem een abonnement en krijg een boek cadeau!

Schermafbeelding-2015-12-23-om-16.08.47Dat de wereld grondig is veranderd, is een cliché. Dat weet iedereen. Dat de ontwikkelingssamenwerking sterk is mee veranderd, weet lang niet iedereen. Het gaat niet meer in hoofdzaak om ontwikkelingshulp. Het gaat over thema’s als handel, investeringen, globalisering, conflict, vrede, buitenlandse politiek, armoede, mensenrechten, natie- en staatsvorming, democratisering en cultuur. In de afgelopen jaren is het denken over ontwikkeling enkele malen gekanteld. Het leidde tot fikse tegenstellingen, deels ideologisch, deels analytisch. Niet alleen het ontwikkelingsbeleid veranderde, maar ook de ontwikkelingsprocessen zelf.

In de wereld van na 1945 werd een gezamenlijke zoektocht ondernomen: op zoek naar een nieuwe kaart voor een wereld die grondig veranderd was en in beweging bleef. Die kaart was niet beschikbaar voordat de tocht werd ondernomen. Hij moest al werkende worden getekend. Jan Pronk heeft grote delen van de verkenningstocht meegemaakt en onderweg een logboek bijgehouden. Dat bestaat voor een deel uit verspreide aantekeningen die in deze bundel bijeengebracht zijn. Dit levert een uniek van binnenuit geschreven document op dat een kompas biedt voor het denken over ontwikkeling.

Met illustraties van Len Munnik.

auteur
Jan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I, en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunct-secretaris-generaal van de UNCTAD, Speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling, Speciaal VN-gezant voor Soedan en professor Theory and Practice of International Development aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Hoe word ik abonnee? 

Vul dan onderstaand formulier in:

Soort abonnement

 DOORLOPEND JAARABONNEMENT - (automatische incasso) Kosten: 46,00 euro. DOORLOPEND JAARABONNEMENT - (factuur) Kosten: 51,00 euro. STUDENTENABONNEMENT - Kosten: 25,00 euro (op vertoon van een kopie van je inschrijvingsbewijs). ORGANISATIEABONNEMENT - Kosten 65,00 euro Organisaties kunnen zich hieronder aanmelden of contact opnemen met [email protected] over een organisatieabonnement.


Voorletters*

Achternaam*

Aanhef

 Dhr. Mevr.


Straatnaam + Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

IBAN rekeningnummer

Plaats Bank

Nieuwsbrief

 Ja, ik wil ook de nieuwsbrief ontvangen.

Hoe bent u op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een abonnement op Vice Versa te nemen?

 via de website www.viceversaonline.nl via een advertentie via het blad zelf via een vriend of collega

Abonnementsvoorwaarden

 Ja, ik ga akkoord met de abonnementsvoorwaarden van Vice Versa

Abonnementsvoorwaarden Vice Versa

Je krijgt een menu’tje te zien met de boeken die je kunt kiezen. Klik op het abonnement met het boek naar keuze… en je krijgt de Vice Versa door je brievenbus

NB: Extra informatie over verzendingen naar het buitenland: U betaalt 15 euro per jaar meer als u buiten Nederland in Europa woont. Buiten Europa bedragen de extra kosten 25 euro per jaar. Als u uw bank niet in Nederland heeft, kunnen wij niet automatisch incasseren en sturen wij u een factuur.