Vice Versa

Llink: Horror in Noord-Koreaanse ziekenhuizen

Amnesty International heeft de noodklok geluid over de staat van het Noord-Koreaanse zorgstelsel. De mensenrechtenorganisatie tekende verhalen op over onverdoofde amputaties, operaties bij kaarslicht en corruptie. Lees het hele artikel op de website van Llink.

Joël Voordewind benut zomerreces voor werkbezoek Haïti

“Tijdens het zomerreces zijn er geen Kamervergaderingen en die hoef ik dus ook niet voor te bereiden. Dat scheelt veel tijd,” zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind in een interview op de website van de Tweede Kamer. In zijn reces is … Lees verder

DeWereldMorgen: Pensioen vanaf 50 dankzij het IMF

Het Internationaal Monetair Fonds predikt overal in de wereld een verhoging van de pensioenleeftijd, maar is voor de eigen economen niet even streng. IMF-medewerkers kunnen op hun vijftigste met pensioen. Een pensioen van 100.000 dollar per jaar is geen uitzondering. … Lees verder

Kunnen de armste kinderen zich de moeite van naar school gaan besparen?

‘De school biedt kinderen uit arme gezinnen de enige kans om iets te leren waarmee ze uit de armoede kunnen ontsnappen’, stelt Wiet Janssen in een van zijn laatste opiniebijdrages. ‘Daar ben ik het helemaal met hem eens’, schrijft onderzoeksjournaliste Jeanne Roefs in een reactie op dit stuk. ‘Maar het soort onderwijs dat Janssen voor ogen staat, houdt kinderen eerder gevangen in armoede, dan dat het daadwerkelijk perspectief biedt op een beter leven. Bovendien: als zo snel mogelijk geld verdienen het enige doel van onderwijs is, dan kunnen veel kinderen uit de armste en meest achtergestelde groepen zich de moeite besparen. Zoals Janssen zelf aangeeft, doen ze dat namelijk al.’ Lees verder

MO*: Schreeuw om aandacht van een loyale ambtenaar

In de praktijk gaat een derde van het geld voor ontwikkelingshulp verloren. Dat betekent in het geval van Nederland 1,6 van de vijf miljard euro, die we jaarlijks daarvoor uittrekken. En dat komt omdat veel te veel donoren zich, los … Lees verder

EP brengt nieuwe diplomatieke dienst dichter bij de burgers

Het Europees Parlement krijgt inspraak in de financiën van de toekomstige diplomatieke dienst van de EU, aangezien is overeengekomen dat de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) onder de voorschriften van de EU-begroting valt. De manier waarop de EDEO wordt … Lees verder

Partos Plaza

Op 14 oktober 2010 organiseert het Partos Kwaliteitshuis alweer voor de vierde keer Partos Plaza, een 1-daagse netwerk- en leerbijeenkomst voor particuliere ontwikkelingssamenwerking. Mondiale vraagstukken en gedeelde belangen vragen om nieuwe vormen van samenwerking, gebaseerd op transparantie en daadwerkelijke participatie. … Lees verder

KPA Wilde Ganzen Dag

Zaterdag 9 oktober 2010 vindt voor de zesde keer de KPA Wilde Ganzen Dag plaats. Particulier Initiatiefnemers dragen met hun kennis bij aan het creeren van kansen voor de toekomst van anderen. Ontwikkelingssamenwerking staat in deze tijden van crisis onder … Lees verder

1%EVENT Amsterdam

Na de succesvolle 1%EVENT in juni 2009 en de 1%EVENT in Kenia in maart 2010, zullen er in september wederom velen bij elkaar komen om 1% van hun tijd, expertise, talent, netwerk en/of ervaring in te brengen om samen te … Lees verder

PVV vraagt stopzetting subsidie SNV

Naar aanleiding van een artikel in Trouw over het te hoge salaris van de directie van SNV vraagt de PVV in kamervragen om de stopzetting van de subsidie van de ontwikkelingsorganisatie.

Mo*: China wordt zelf donorland

Dat Groot-Brittannië beslist heeft om niet langer ontwikkelingsgeld naar China te sturen, is symptomatisch voor de verschuivingen in het land. China is inmiddels zelf een belangrijk donorland geworden. Lees het hele artikel op MO.be.

Trouw: Rapport: VN-conclusies klimaatverandering overeind

De hoofdconclusies van het klimaatpanel van de Verenigde Naties over de gevolgen van klimaatverandering blijven recht overeind staan. Lees het hele artikel op Trouw.nl.