Céline Hoeks

Voorproefje op de New World Campus

Afgelopen vrijdagmiddag 7 februari vond de Open Dag van de New World Campus plaats in de toekomstige locatie: het Van Bylandt Huis in Den Haag. Ruim 150 professionals vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheid, de financiële sector en het bedrijfsleven maakten kennis met het concept van de campus voor een nieuwe wereld. Interessante sprekers, als Betteke de Gaay Fortman, Joris Voorhoeve, Rob van Tulder, de directeur van het Nederlandse bedrijf Rumptstad en de initiatiefnemers Jack van Ham en Harry Derksen, kleurden de middag. Lees verder

NCDO: De mondiale dimensie van fondsenwerving

Hoe kunnen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties succesvol fondsenwerven bij de Nederlandse burger en tegelijkertijd bijdragen aan een positievere beeldvorming over ontwikkelingslanden? NCDO-onderzoekers Céline Hoeks en Christine Carabain pleiten voor een meer mondiaal perspectief voor fondsenwerving. Lees verder

New World Campus: de eerste stappen gezet

Eind vorig jaar lanceerden Harry Derksen en Jack van Ham het idee van een New World Campus. Het doel? Stimuleren van vernieuwing in internationale samenwerking door middel van open innovatie en co-creatie. Met de input van veel verschillende stakeholders heeft het idee inmiddels reële vormen aangenomen. De eerste aandeelhouders zijn on board, het bestuur is gevormd en de website is on air. Lees verder

New World Campus: Innoveren doe je samen

Een innovatiecentrum voor internationale samenwerking. Met dat idee zijn Jack van Ham en Harry Derksen (ICCO) aan de slag gegaan. Als het aan hen ligt, wordt de zogenaamde New World Campus nog binnen een jaar geopend. Dat staat in de nieuwste Vice Versa, die deze week uit is gekomen. Lees verder

WGO OS 2/2: Ploumen ambitieus, maar nog weinig concreet

De verdeeldheid tussen coalitiepartijen PvdA en de VVD was duidelijk merkbaar tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) in de Tweede Kamer over de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals in deel 1/2 van het WGO bleek. In de tweede termijn moest Ploumen haar keuzes verdedigen en de Kamervragen verduidelijken. Een vaak gehoorde reactie: ‘Ik vraag om uw geduld en vertrouwen.’ Lees verder

DAC: onderzoek naar aanpassing ODA-criteria

Het Development Assistance Committee (DAC) gaat op zoek naar mogelijkheden om de Official Development Assistance (ODA) te herdefiniëren en moderniseren. Dat is deze week besloten op een bijeenkomst van het DAC in Londen. Lees verder

De stand van zaken wat betreft het revolverende fonds

Vrijdagmiddag kwam Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met haar antwoorden op de vragen van Agnes Mulder (CDA) over de besteding van het revolverende fonds. Ploumen: ‘Voor een antwoord op vragen betreffende de aard van de te financieren programma’s is het nu nog te vroeg.’ Lees verder

Ploumen: ‘Hoop dat equity in hart ontwikkelingspraktijk kan’

Woensdagmiddag vond in Paleis Noordeinde het tienjarig jubileum van de Prins Claus Leerstoel voor ‘development en equity’ plaats. Op het symposium spraken onder andere Prinses Máxima, voorzitter van de leerstoel, en de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. Ploumen: ‘Voor equity of billijkheid is coherentie nodig. Dat is waarom mijn portefeuille bestaat uit handel, investering en financiering, industrie, sociaal beleid en rurale ontwikkeling.’ Lees verder

De Smart Aid box: ideeën in kaart gebracht

Het Smart Aid online-debat heeft niet alleen ideeën van buiten en binnen de sector ingebracht. Tijdens het afsluitende live debat afgelopen donderdag 22 november namen de gasten als entreebewijs ook hun eigen smart idee mee. In totaal ontvingen we ruim vijftig ideeën die volgens de bezoekers onontbeerlijk zijn voor innovatie in de sector internationale samenwerking. Welke wegen moeten wij volgens de aangedragen smart ideeën inslaan? Lees verder

Aankondiging: Smart Aid LIVE debat

Vijf weken stond de website van Vice Versa in het teken van Smart Aid. Welke innovatie is nodig om een topsector internationale samenwerking te zijn? Zo luidde de hamvraag. Aankomende donderdag 22 november organiseren Cordaid en Vice Versa het Smart Aid LIVE debat in de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. Met sprekers als Ralf Bodelier, Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Jack van Ham, René Grotenhuis, Amma Asante en Vera Peerdeman, en de politieke woordvoerders Ingrid de Caluwé (VVD), Marit Maij (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA). Lees verder

Smart Five over de worteling in de Nederlandse samenleving

Met de Smart Five ronden we het laatste thema van het Smart Aid-debat af. Het was een bijzondere week over de worteling in de Nederlandse samenleving met bijdrages vanuit Engeland, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, en van Pieter Winsemius, Ralf Bodelier en Jack van Ham. Wat is de laatste kritische bijdrage van de Smart Five, bestaande uit Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Harmen van Doorn, Amma Asante en René Grotenhuis, aan het Smart Aid-debat? Lees verder

Re: ‘Als partners in een relatie’

Week vijf van het Smart Aid debat opende gisteren op de website van Vice Versa met het interview met Paul Valentin, Internationaal directeur van Christian Aid. Valentin: ‘Specialiseer je in een bepaald thema, weet wie je achterban is en zoek op ooghoogte het contact met deze achterban.’ Wat is volgens de vier professionals van deze week, Jan-Willem Vosmeer van HEINEKEN, Ilco van der Linde van Masterpeace, Fatumo Farah van HIRDA en Brenda Smith van Douwe Egberts, de beste strategie voor een succesvolle worteling in de Nederlandse samenleving? Lees verder