Hasse de Boer

Zijn de MFS-allianties het veelbelovende mozaïek?

In het bedrijfsleven draait de meerderheid van strategische allianties op een mislukking uit. Hoe zit dat in de OS-sector? Na ruim anderhalf jaar kan een eerste balans worden opgemaakt over het succes van allianties in de OS-sector. Nederlandse ontwikkelingsorganisaties werden met de invoering van het tweede medefinancieringsstelsel (MFS-II) in 2011 gedwongen om voor het eerst vergaande samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan. Zijn deze MFS-allianties het veelbelovende mozaïek? Hasse de Boer deed onderzoek naar de alliantie van ‘Partners for Resilience’ (PfR), onder meer actief in Indonesië. Lees verder

Kees de Ruiter (ICCO): ‘Het is koloniaal om Nederlandse programmaverantwoordelijken naar Indonesië te laten komen’

De afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlandse ontwikkelingsorganisaties gaan decentraliseren door wereldwijd regiokantoren op te zetten. Bij decentralisatie wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en het uitvoerende werk naar de regiokantoren verplaatst. Hierdoor kunnen ontwikkelingsorganisaties makkelijker samenwerken met lokale organisaties en zijn ze beter geïnformeerd over de lokale context en ontwikkelingen. Wat waren voor Hivos, MDF en ICCO de belangrijkste drijfveren om te gaan decentraliseren? En s het decentralisatieproces voor hen succesvol? De regiodirecteuren van Hivos, MDF en ICCO in Indonesië geven in een drieluik hun visie hierop. Hieronder het laatste interview met regiodirecteur Kees de Ruiter van ICCO. Lees verder

Bart van Halteren: ‘We zitten als privaat adviesbureau in de verdrukking’

De afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlandse ontwikkelingsorganisaties gaan decentraliseren door wereldwijd regiokantoren op te zetten. Bij decentralisatie wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en het uitvoerende werk naar de regiokantoren verplaatst. Hierdoor kunnen ontwikkelingsorganisaties makkelijker samenwerken met lokale organisaties en zijn ze beter geïnformeerd over de lokale context en ontwikkelingen. Wat waren voor Hivos, MDF en ICCO de belangrijkste drijfveren om te gaan decentraliseren? En is het decentralisatieproces voor hen succesvol? De regiodirecteuren van Hivos, MDF en ICCO in Indonesië geven in een drieluik hun visie hierop. Met in deze tweede aflevering regiodirecteur Bart van Halteren van MDF. Lees verder

Jan Jaap Kleinrensink (Hivos): ´Het Nederlandse karakter van Hivos zal verdwijnen´

De afgelopen jaren zijn steeds meer Nederlandse ontwikkelingsorganisaties gaan decentraliseren door wereldwijd regiokantoren op te zetten. Bij decentralisatie wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en het uitvoerende werk naar de regiokantoren verplaatst. Hierdoor kunnen ontwikkelingsorganisaties makkelijker samenwerken met lokale organisaties en zijn ze beter geïnformeerd over de lokale context en ontwikkelingen. Wat waren voor Hivos, MDF en ICCO de belangrijkste drijfveren om te gaan decentraliseren? En is het decentralisatieproces voor hen succesvol? De regiodirecteuren van Hivos, MDF en ICCO in Indonesië geven in een drieluik hun visie hierop. Vandaag deel 1: regiodirecteur Jan Jaap Kleinrensink van Hivos. Lees verder

Ontwikkelingssector is een trage trabant

Actief zijn in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gaat niet langer samen met de eerder vanzelfsprekende trots. Niet alleen burgers, politici en beleidsmakers zijn veelal sceptisch, de ontwikkelings(OS)-sector lijkt zelf de weg kwijt te zijn en gelooft nauwelijks meer dat het kan. De tijden van bezuinigingen zorgen niet alleen voor krimp en vergaande reorganisaties, de OS-sector verandert nog sterker in de richting van een pre-bejaardentehuis. In veel ontwikkelingsorganisaties is een gemiddelde leeftijd van rond de 45 jaar inmiddels dan ook eerder regel dan uitzondering. Lees verder