Selma Zijlstra

Jan Gruiters (PAX): ‘Sector moet niet aan zelfcensuur gaan doen’

In de interviewserie over strategische partnerschappen is vandaag Jan Gruiters, directeur van Pax aan de beurt. Meer dan de vraag of ngo’s hun onafhankelijkheid kunnen behouden, ligt Gruiters wakker over de vraag hoe burgers bij de strategische partnerschappen te betrekken. ‘Anders word je zo’n studieclubje dat een rapport uitbrengt, waarvan de overheid of een groot bedrijf zegt: “bedankt, we zullen het lezen, dag”. Verder lezen

Allert van den Ham over de strategische partnerschappen: ’185 miljoen is verschrikkelijk veel geld’

In deze derde aflevering van de interviewserie over de strategische partnerschappen spreekt Vice Versa met Allert van den Ham (SNV). Op het eerste gezicht misschien niet de organisatie die bekend staat om zijn pleitbezorging, maar dat beeld wordt door Van den Ham gauw rechtgezet. Verder lezen

Both ENDS en SOMO overwegend positief over strategische partnerschappen

In deze tweede aflevering van de interviewserie over de strategische partnerschappen spreekt Vice Versa met Daniëlle Hirsch, directeur van Both ENDS, en Ronald Gijsbertsen, managing director van SOMO. Beide organisaties zijn bepleiters en beïnvloeders avant la lettre. Vice Versa peilde hoe beide directeuren denken over het nieuwe subsidiekader in Nederland en de toekomst van hun organisaties en OS. Verder lezen

Bart Romijn over de nieuwe koers van Partos en zijn visie op strategische partnerschappen

Sinds februari dit jaar heeft Partos, de branchevereniging voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, een nieuwe directeur. Bart Romijn heeft de kans om de sector in deze spannende en roerige tijden aan te voeren met beide handen aangegrepen. Vice Versa sprak met hem over zijn loopbaan en drijfveren en over hoe hij de toekomst van de sector ziet binnen het kader van de strategische partnerschappen. Verder lezen

Drogreden #6: Opvang vluchtelingen in eigen regio is beter

Volgens westerse politici kunnen vluchtelingen beter in de regio worden opgevangen. Het klinkt aannemelijk. Maar Jan Pronk vraagt zich af: beter voor wie? Verder lezen

Informatiebijeenkomst strategische partnerschappen: een voorbeschouwing

Morgen vindt de informatiebijeenkomst over de strategische partnerschappen plaats dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft georganiseerd. De Nederlandse ontwikkelingssector hoopt dan meer te weten over waar ze aan toe is. Vice Versa maakte een korte wrap-up van de stand van zaken tot nu toe, het proces en de toekomstige stappen. En ziet dat er nogal wat wrevel is over de manier waarop Buitenlandse Zaken het proces vormgeeft. Verder lezen

Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert informatiebijeenkomst over nieuw beleidskader voor maatschappelijk middenveld

Het ministerie van Buitenlandse zaken gaat op 4 maart een informatiebijeenkomst houden over het nieuwe beleidskader voor het maatschappelijk middenveld. De informatiebijeenkomst is open voor ngo’s uit Nederland en ontwikkelingslanden en dient om informatie te geven over het nieuwe beleidskader en input te krijgen vanuit het maatschappelijk middenveld. Verder lezen

OESO: ‘Help fragiele staten belasting te innen’

De hulp aan fragiele staten daalt, maar de millenniumdoelen in deze groep landen zijn bij lange na nog niet gehaald. Het wordt daarom hoog tijd dat fragiele staten meer geld halen uit binnenlandse inkomstenbronnen. Dat vindt de OESO, die in hun recent verschenen rapport Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States donoren aanspoort veel meer geld en energie te steken in de capaciteit van fragiele staten om hun eigen belastingen te innen. Verder lezen

Zuidelijk penvoerderschap verdeelt ontwikkelingssector

De motie van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar die eind december werd aangenomen zorgt voor pittige discussies. Hierin werd bepaald dat Zuidelijke organisaties in de strategische allianties van minister Ploumen ook penvoerder mogen worden. Maar het aannemen van de motie ging niet zonder slag of stoot. De sector was – en is – hevig verdeeld. Vice Versa dook in het dossier en sprak met verschillende betrokkenen. Verder lezen

Analyse: WTO top levert magere winsten op voor minst ontwikkelde landen

De WTO heeft weliswaar een historisch akkoord bereikt, maar ondertussen levert het ontwikkelingslanden slechts weinig op. Met name voor de minst ontwikkelde landen zijn de winsten bitter mager. Verder lezen

Gemengde reacties op Bali-akkoord

Het Bali akkoord is gisteren met veel bombarie binnen gehaald. De reacties zijn gemengd: van ronduit negatief tot gematigd positief en zelfs euforisch. Ontwikkelingslanden als Niger, Togo en Gabon hadden graag meer gewild. Ook maatschappelijke organisaties vinden de winsten van de ontwikkelingslanden te min. Het akkoord over voedselzekerheid kan op kanttekeningen rekenen, want het zou onzeker zijn dat het akkoord India volledig vrij zou stellen. Verder lezen

WTO bereikt historisch akkoord

Op de valreep zijn de WTO-leden er vanochtend toch nog in geslaagd een akkoord te bereiken. Voor het eerst sinds haar ontstaan slaagt de Wereldhandelsorganisatie er in om vooruitgang te boeken in haar streven naar meer vrije wereldhandel. Verder lezen