Wiet Janssen

‘Wat we met ontwikkelingshulp kunnen bereiken is vaak overschat’

In bijna alle landen van de wereld gaat het de laatste decennia steeds beter. De economie groeit, gemiddeld genomen worden de mensen steeds rijker en de armoede neemt af. Ook Sub-Sahara-Afrika, de armste regio, ontwikkelt zich. Maar uit de cijfers blijkt dat de ontwikkelingshulp daar maar weinig aan bijdraagt. Er zijn echter tekenen dat de hulp aan het veranderen is, betoogt Wiet Janssen. Lees verder

Hoe het beter zou kunnen

Gisteren gaf Wiet Janssen kritiek op het visiedocument van brancheorganisatie Partos. Om er niet van beticht te worden alleen maar kritiek te geven zonder oplossingen, vertelt hij in deze bijdrage hoe het volgens hem wél zou moeten. Lees verder

Wiet Janssen: ‘Advies Partos aan politieke partijen heeft hoge ambities, maar is uiterst vaag’

Partos, de branche-organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, heeft een nota gemaakt over een nieuwe mondiale agenda voor internationale samenwerking als lobby richting de politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma’s. De ambities zijn erg hoog maar het document is uiterst vaag, stelt wetenschapper Wiet Janssen. Lees verder

‘Berkhout moet excuses aanbieden aan de hele sector’

Professor Guus Berkhout reageerde onlangs op een bijdrage van doctor Wiet Janssen. In de bijdrage maakte Janssen korte metten met het proefschrift van Rutger van den Noort. Berkhout verdedigde vervolgens het proefschrift van Van den Noort. Die reactie maakte veel los bij Janssen: ‘Uit het betoog van professor Berkhout maak ik op dat zijn kennis van het vakgebied ontwikkelingssamenwerking ernstige tekortkomingen vertoont.’ Lees verder

De afschaffing van de importtarieven in sub-Sahara Afrika is voor die landen geen probleem. Maar de kleine boeren delven het onderspit!

Vandaag het vervolg van de discussie tussen Wiet Janssen en Bert Meertens over het EU-landbouwbeleid. Volgens Janssen hebben Afrikaanse landen er geen belang bij dat ze importtarieven mogen heffen, want de bevolking van de steden heeft een groot voordeel van dat goedkope graan en die rijst. En het laatste wat regeringen in Afrika willen is voedselrellen in hun hoofdstad. De ‘Arabische lente’ is daarmee begonnen. Lees verder

Wiet Janssen: ‘Effectieve ontwikkelingshulp: bezuinigen en toch meer resultaat’

Je kunt wel degelijk bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en toch meer resultaat bereiken. Dat betoogt wetenschapper Wiet Janssen. Hij loopt de begroting van Ontwikkelingssamenwerking puntsgewijs door en legt ze langs de meetlat van effectiviteit. Lees verder

‘De tekortkomingen van het innovatiemodel’

Eind vorig jaar promoveerde Rutger van den Noort met het proefschrift Towards the end of global poverty.’ Wiet Janssen bestudeerde het proefschrift en heeft nogal wat kritische vragen. Er is sprake van een onmogelijke onderzoeksopzet, vindt hij. ‘De eindconclusie is dat de gekozen aanpak geen gelukkige is geweest, en dat is vooral de hoogleraar aan te rekenen.’ Lees verder

‘De Trukendoos van Meertens kan ik niet ontdekken’

Afgelopen dinsdag bekritiseerde consultant Bert Meertens op deze site hoogleraar Paul Hoebink. Die was volgens hem onvoldoende op de hoogte van de ‘EU trukendoos.’ Maar collega-wetenschapper Wiet Janssen neemt het voor Paul Hoebink op. De EU doet het volgens hem best netjes met de landbouw. Lees verder

Van een beetje lezen en schrijven gaat de maïs niet harder groeien

Hoogleraar Ontwikkelingsstudies Annelies Zoomers maakte enige tijd geleden voor Vice Versa een uitgebreide analyse van de beleidskeuzes van staatssecretaris Knapen. Ze heeft terecht zorgen, vindt Wiet Janssen. De activiteiten van de ‘nieuwe partnerlanden’ kunnen we echter niet tegenhouden. Maar we kunnen wel degelijk de armoede helpen verminderen! Maar of ngo’s hierin een rol kunnen spelen? Wetenschapper Janssen denkt van niet. ‘Wat betreft de hulp aan het ‘Maatschappelijk middenveld: er kon in de evaluatie “Maatgesneden Monitoring: ‘Het verhaal achter de cijfers’, Beperkte beleidsdoorlichting Medefinancieringsstelsel 2007-2010” geen enkel resultaat worden gevonden.’ Lees verder

Een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika

Iedere lidstaat van de EU bedenkt zijn eigen ontwikkelingshulp. Dat geeft een enorme hoop administratieve rompslomp. Bovendien verdringen de donorlanden zich vaak in bepaalde landen, terwijl andere landen nauwelijks hulp krijgen. Afstemming tussen de donoren vindt pas plaats bij de implementatie, maar lang niet alle donorlanden zijn bereid tot samenwerking. Dat zou beter moeten kunnen, stelt wetenschapper Wiet Janssen. Bijvoorbeeld door samen te werken in een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika. Lees verder

Prof op het Binnenhof Wiet Janssen: ‘Gaat de ontwikkelingshulp nu voor een groot deel naar Nederlandse bedrijven? Welnee!’

Er heerst in de ontwikkelingssector de nodige scepsis over de plannen van staatssecretaris Knapen om het Nederlandse bedrijfsleven uit het Nederlandse ontwikkelingsbudget te financieren. Is die vrees terecht? Welnee, betoogt wetenschapper Wiet Janssen. Er verandert nauwelijks wat. Lees verder

Altijd te vinden voor een goede discussie…

Wiet Janssen loofde een etentje ter waarde van 200 euro uit voor degene die een gat kon schieten in zijn betoog dat ontwikkelingshulp weinig effectief is. Er kwamen verschillende uitgebreide en goed onderbouwde reacties, maar volgens de wetenschapper is er nog steeds geen gat geschoten in zijn stelling. ‘Dus het etentje gaat nog even niet door.’

Lees verder